Nie można stosować starego wzoru księgi…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

styczeń 7, 2008


Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w ubiegłym roku wpisywali przychody i koszty w starej 17-kolumnowej księdze, powinni teraz założyć nową.

Chodzi o osoby, które prowadziły firmę przed 15 marca 2007 r. Tego dnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów wprowadzająca nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnicy kontynuujący działalność mogli ją jednak nadal prowadzić według starego wzoru.

Wyleciała jedna kolumna

Co się zmieniło we wzorze księgi Mamy w niej o jedną kolumnę mniej. Po 1 stycznia 2007 r. niepotrzebna stała się bowiem rubryka, w której do końca 2006 r. księgowaliśmy wydatki na reklamę niepubliczną i reprezentację (była to kolumna 12). Zaliczaliśmy je do kosztów tylko do wysokości limitu (0,25 proc. przychodów). Od 1 stycznia 2007 r. każda reklama to koszt bez ograniczeń. Nie odliczamy natomiast wydatków na reprezentację. Z nowego wzoru księgi wyleciała więc jedna kolumna, a numeracja pozostałych przesunęła się. Wynagrodzenia księgujemy zatem w kolumnie 12, a tzw. pozostałe wydatki (tu m.in. koszty reklamy) w 13.

Można było kontynuować

Z nowelizacji rozporządzenia ministra finansów wyraźnie jednak wynikało, że podatnicy kontynuujący działalność mogą nadal prowadzić księgę według starego szablonu. Oczywiście z uwzględnieniem zmian. Nie mogli więc nic wpisywać w kolumnie koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem”.

Z nowelizacji wynikało także, że podatnicy, którzy od 1 stycznia 2007 r. na własną rękę dopasowali zapisy w księdze do zmian w ustawie o PIT (np. koszty reklamy niepublicznej wpisywali w kolumnie 14 pozostałe wydatki”), postępowali prawidłowo. Urząd skarbowy nie zarzuci im, że księga jest wadliwa i nie może być dowodem w postępowaniu podatkowym.

Więcej Rzeczpospolita.