Niepełnosprawni na rynku pracy…

DZIENNIK POLSKI , autor: WES , oprac.: GR

mar 5, 2007

W poniedziałek o godz. 11 w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5 rozpocznie się konferencja Szanse i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Małopolsce". W konferencji weźmie udział pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsał, który poinformuje m.in. o działaniach miasta na rzecz aktywizacji zawodowej takich osób.

W spotkaniu, którego organizatorem jest m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, będą także uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Swój udział zapowiedzieli też: podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Bogdan Socha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska oraz dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Urszula Sanak.

Więcej Dziennik Polski.