700 zł ubędzie z kieszeni…

GAZETA POMORSKA , autor: Jolanta Zielazna , oprac.: GR

styczeń 8, 2008


W lutym przedsiębiorczy renciści zapłacą kilkaset złotych składek ubezpieczeń społecznych. Część dostaną z powrotem, o ile złożą wniosek.

Zmiany w prawie, które weszły w życie 1 stycznia, są rewolucją dla rencistów i osób niepełnosprawnych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zarówno prowadzący jednoosobową działalność, jak i przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, będą mieli wyższe wydatki.

Konieczna rejestracja

Od 1 stycznia:

osoby niepełnosprawne oraz renciści z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą muszą obowiązkowo opłacać składkę rentową, emerytalną i wypadkową oraz Fundusz Pracy niepełnosprawni rolnicy oraz rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników płacić będą na podstawie ubezpieczenia społecznego rolników składki emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Zmiany nie obejmują osób pobierających rentę rodzinną, rencistów służb mundurowych, rencistów jednocześnie ubezpieczonych jako twórcy lub artyści, będących wspólnikami niektórych spółek.

Renciści prowadzący działalność muszą się więc wyrejestrować w ZUS z ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zgłaszają się do obowiązkowych ubezpieczeń. Oba formularze muszą znaleźć się w jednostkach ZUS najpóźniej 8 stycznia, czyli jutro.

Więcej Gazeta Pomorska.