Samozatrudnienie, czyli korzyści z własnej firmy…

Rzeczpospolita , autor: AUTOR NIEZNANY , oprac.: GR

styczeń 9, 2008

Samozatrudnieni

Osoby, które dużo zarabiają, coraz częściej zastanawiają się nad
rezygnacją z umowy o pracę i założeniem własnej firmy. Może to dać
spore oszczędności podatkowe pisemne oświadczenie najpóźniej do 20 stycznia roku, w którym ma dojść do zmiany sposobu opodatkowania patrz ramka.

Rezygnujemy z ulg i kwoty wolnej

Decydując się na samozatrudnie-nie wyłącznie lub choćby przede
wszystkim ze względu na 19-proc. podatek linowy, trzeba pamiętać, że
nie zawsze musi być on opłacalny. Zależy to przede wszystkim od dwóch
czynników:

poziomu dochodów podatnika,

możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Przy podatku liniowym nie jest

możliwe korzystanie z ulg, min.

mieszkaniowych, przysługujących w ramach praw nabytych, czyli
takich, do których podatnik nabył prawo, a które nie znalazły pokrycia
w podatku należnym za lata ubiegłe, na rehabilitację niepełnosprawnych, z tytułu darowizn,
związanej z wychowywaniem dzieci. Problem ten nie wystąpi jednak wtedy, gdy podatnik uzyskuje również dochody z innego źródła, np. z
pracy. Może bowiem wówczas skorzystać z ulg w związku z opłacaniem
podatku od tych innych dochodów.

Opłacanie podatku według stawki 19 proc. wyklucza także możliwość
odliczenia tzw. kwoty wolnej od podatku oraz wspólne rozliczenie z
małżonkiem czy samotnie wychowywanym dzieckiem.

Motywacją jest zwykle podatek liniowy oraz możliwość potrącania
realnych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z ustawą o PIT
osoby, które wybrały samoza -trudnienie, mogą rozliczać się z
przychodów według stawki liniowej 19 proc. albo na tzw. zasadach
ogólnych – stawką 19, 30 lub 40 proc. w zależności od wysokości
dochodu. Zarówno przy umowie o pracę, jak i działalności mają możliwość
pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, jednak przy tej
pierwszej są one znacznie niższe. Wynoszą bowiem na 2008 r. zaledwie
111,25 zł miesięcznie, podczas gdy przy samozatrudnieniu mogą to być
koszty realnie poniesione (oprócz oczywiście tych, które wyłącza ustawa
o PIT). Przy spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków
samozatrudnio-ny może również korzystać z karty podatkowej albo z
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Więcej Rzeczpospolita.