Mniej osób otrzyma dopłatę…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sty 9, 2008


Możliwość ubiegania się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego będzie zależeć od prowadzenia rehabilitacji w domu.

Zła realizacja jakiegokolwiek zadania dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uniemożliwi osobie niepełnosprawnej otrzymanie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Tak wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Podpisała je minister pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwość ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w taki sprzęt uzależniona będzie także od konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych. Dotychczas jedynym warunkiem otrzymania takiej pomocy było spełnienie określonego w rozporządzeniu kryterium dochodowego. Resort pracy tłumaczy te ograniczenia koniecznością racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Więcej Gazeta Podatkowa.