Opodatkowanie z małżonkiem…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany. , oprac.: GR

sty 9, 2008


Wspólne zeznanie jest korzystne dla małżonków przede wszystkim wtedy, gdy dochody uzyskuje tylko jedno z nich albo gdy jest między ich zarobkami dysproporcja

Jeśli zdecydują się na wspólne rozliczenie, podatek obliczasięodich łącznych dochodów podzielonych na pół, mnożąc go następnie przez dwa.

Kilka warunków do spełnienia

Małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia, jeśli spełniają następujące warunki:

podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli rozliczają się w Polsce z PIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (a więc również od tych uzyskanych za granicą),

pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska przez cały rok podatkowy,

nie uzyskiwali w roku podatkowym dochodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź kartą podatkową ani też 19-proc. podatkiem liniowym. Wspólne rozliczenie nie przysługuje osobom, które nie osiągają dochodów, ale wybrały jedną z tych form opodatkowania i z niej nie zrezygnowały (jedynie opłacanie podatku zryczałtowanego od przychodów z tytułu najmu nie pozbawia małżonków prawa do preferencyjnego opodatkowania),

a złożą zeznanie w ustawowym terminie, tj. za 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.,

a nie orzeczono w stosunku do nich separacji.

Trzeba dokładnie skalkulować

Wspólne rozliczenie małżonków nie zawsze jest korzystne. Szczególnie trzeba uważać w sytuacji, gdyje-den z małżonków uzyskał dochody z zagranicy i w zeznaniu rocznym konieczne będzie zastosowanie odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Najczęściej zdarza się jednak sytuacja, w której jedno z małżonków zarabia znacznie więcej niż drugie i wspólne opodatkowanie pozwala im obniżyć kwotę do zapłaty poprzez przejście do niższego przedziału skali podatkowej.

Więcej Rzeczpospolita.