Mniejsze obciążenia przy umowie-zleceniu i o dzieło…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sty 9, 2008


Często decydującym kryterium przy wyborze formy zatrudnienia, oprócz odzwierciedlenia rzeczywistego zamiaru stron, jest wysokość podatków bądź składek na ZUS. Przy umowie-zleceniu albo o dzieło mogą być niższe (TJ UKN 386/99): .Czynności polegające na przemieszczeniu i układaniu w stosy drewna, za pomocą własnego transportu, bez nadzoru ze strony zamawiającego i bez wymagania osobistego świadczenia pracy, nie maj ą charakteru czynności przynoszących konkretny, indywidualny rezultat materialny i są realizowane w ramach starannego działania, a więc w ramach umowy-zlecenia”.

Trzeba pamiętać o charakterystycznych cechach obydwu tych umów i o tym, jakie są ich skutki. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zleceniodawcy, np. świadczy usługi doradcze, prawnicze, finansowe czy choćby sprząta biurowiec lub przepisuje na maszynie opinie. Żeby ustalić, czy dana umowa ma charakter zlecenia, trzeba przeanalizować wiele różnych czynników, np.

czy dana osoba może zlecać wykonywanie prac zastępcy,

czy wykonujący usługę ma swobodę w decydowaniu,

czy przyjmujący zlecenie ponosi ryzyko związane z wykonaniem czynności.

Więcej Rzeczpospolita.