Pieniądze czekają…

Tygodnik Sieradzki , autor: Tc , oprac.: GR

mar 5, 2007

Jesteś niepełnosprawny, opiekujesz się niepełnosprawnym, działasz w organizacji wspomagającej niepełnosprawnych Możesz skorzystać z kilku aktualnych programów pomocowych i zakupić niezbędnych sprzęt, czy zorganizować turnus, rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli czeka na przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, które chcą się ubiegać o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, lub zajęć sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. – Instytucje zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym mogą też liczyć na dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. Pieniądze można otrzymać też na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych. Dofinansowywane mogą być także warsztaty terapii zajęciowej – mówi Barbara Kałużewska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

To nie jedyna aktualna forma pomocy dla niepełnosprawnych. Łódzki oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski do programu Pegaz 2003", skierowanego do osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. W ramach programu można uzyskać pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, z którego korzystają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. PFRON wspomaga też zakup sprzętu komputerowego oraz wózków inwalidzkich. Kolejny program pomocowy dla niepełnosprawnych to Komputer dla Homera 2003". W ramach programu przeznaczonego dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ale z uwagi na narząd wzroku, można uzyskać dofinansowanie na zakup specjalnego sprzętu komputerowego. Wnioski do obu programów można znaleźć na stronie internetowej www.pfron.org.pl, a szczegółowe informacje uzyskać pod łódzkim numerem tel. (042) 672 45 31.

Więcej Gazeta Sieradzka.