Rejestr orzeczeń będzie niedostępny dla pracodawców…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sty 10, 2008


Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych przewiduje utworzenie jednolitego elektronicznego systemu, który będzie zawierał m.in. dane o osobach, które złożyły wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a także o datach wydania, rodzaju i okresie obowiązywania takich orzeczeń. W różnym zakresie dostęp do takich informacji będzie posiadał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz wojewódzkie i powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Tak wynika z rozporządzeniem z 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach EKSMON (Dz.U. nr 228, poz. 1681). Prawa wglądu do systemu nie będą natomiast posiadać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Zawarte w nich informacje należą bowiem do tzw. danych wrażliwych.

– Ustawodawca nie przewidział możliwości choćby ograniczonego dostępu pracodawców do takiego rejestru, który nie naruszałby przepisów o ochronie danych osobowych – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Podkreśla, że POPON będzie występował do ministerstwa z propozycją modyfikacji systemu, która umożliwiałaby choć by częściowe korzystanie z danych w nim zawartych. Jego zdaniem ułatwiałoby to firmom podjęcie decyzji o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, gdyż potencjalni pracodawcy szybko uzyskaliby informację np. na temat jej wykształcenia, zawodu, a także okresu obowiązywania orzeczenia.

W opinii POPON sprawnie działający system teleinformatyczny powinien się jednocześnie przyczynić do usprawnienia działania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Według pracodawców, w niektórych województwach pomiędzy złożeniem wniosku a wydaniem orzeczenia upływa nawet dziewięć miesięcy. Takie opóźnienia utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych. Zwłaszcza, że brakuje przepisów precyzujących status osoby niepełnosprawnej, która złożyła wniosek o wydanie orzeczenia, ale jeszcze go nie uzyskała.

Więcej Gazeta Prawna.