Koszt firmy w grudniu, przychód pracownika w styczniu…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

styczeń 10, 2008


Pracodawca, który przelał pracownikowi wynagrodzenie pod koniec grudnia, zalicza je do kosztów 2007 roku. Jeśli pieniądze doszły w styczniu, dopiero wtedy będą przychodem zatrudnionego

Z rozliczeniem pensji wypłacanych na przełomie roku księgowi mają jednak problemy.

– Wysłaliśmy pieniądze dla pracowników przelewem bankowym 31 grudnia. Na ich konta wpłynęły 2 i 3 stycznia. Jak je rozliczyć, kiedy wystąpi koszt u pracodawcy i przychód u pracownika – pyta czytelniczka DE .

Wynagrodzenie za pracę zaliczamy do kosztów w momencie wypłaty. Tak mówi art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.

Decyduje dzień przelewu

Czy sama dyspozycja przelewu wystarczy jednak, aby zaliczyć wydatek do kosztów Przepisy mówią o niewypłaconych, niedokonanych lub nie-postawionych do dyspozycji” wynagrodzeniach. Takie nie są kosztem. Mogłoby to sugerować, że wydatek można odliczyć dopiero wtedy, gdy pensja jest postawiona do dyspozycji pracownika, czyli znajdzie się na jego koncie.

Z interpretacji organów podatkowych wynika jednak, że koszt można już naliczyć w dniu przelewu z rachunku firmy.

Jak stwierdził Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 5 lutego 2007 r. (1472/R0P1/ 42332/07/RM): jeżeli spółka składa bankowi dyspozycje przelewu wynagrodzeń na rzecz pracowników w grudniu, wynagrodzenia schodzą z rachunku bankowego spółki w grudniu i trafiają na rachunki bankowe pracowników w styczniu, nie ma przeszkód, aby zaliczyć te wynagrodzenia do kosztów grudnia, nawet jeżeli docierają na rachunek bankowy pracownika w styczniu”.

O podobną sprawę zapytała też spółka przelewająca pensje ostatniego dnia miesiąca. Obciążają one w tym dniu rachunek pracodawcy, ale często trafiają na konta pracowników dopiero w następnym miesiącu. Zdaniem spółki momentem zaliczenia wydatku do kosztów jest data obciążenia jej rachunku. Tak też uważa Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie (interpretacja z 6 kwietnia 2006 r, I US.VII/423/412/2/06).-

W nowym roku wyższe koszty

Od stycznia wzrosły zryczałtowane koszty uzyskania przychodów pracowników. Wynoszą one:

111 zł 25 gr miesięcznie, łącznie nie więcej niż 1335 zł za cały rok – u osoby uzyskującej przychody z jednej umowy o pracą, nie więcej niż 2002 zł 05 gr za cały rok – u osoby uzyskującej przychody równocześnie z więcej niż jednej umowy o pracę.

Jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, koszty wynoszą:

139 zł 06 gr miesięcznie, łącznie nie więcej niż 1668 zt 72 gr za cały rok – u osoby uzyskującej przychody z jednej umowy o pracę,

nie więcej niż 2502 zł 56 gr za cały rok – u osoby uzyskującej przychody równocześnie z więcej niż jednej umowy o pracę.

Także Urząd Skarbowy w Wałbrzychu w interpretacji z 14 lipca 2006 r. (PD-MI/423-84/ 4/1/06) stwierdził: o możliwości zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS do kosztów w rachunku podatkowym decyduje data obciążenia przez bank rachunku spółki”.

Podobnie jest z innymi składnikami wynagrodzenia, np. premiami – również będą kosztem w dniu przelewu.

Więcej Rzeczpospolita.