Zmień formę opodatkowania działalności na korzystniejszą..

Gazeta Prawna , autor: Marianna Otszewska , oprac.: GR

sty 10, 2008


Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mają wyjątkowy przywilej wyboru jednej z czterech możliwych form płacenia podatku dochodowego. Wyboru tego mogą dokonywać co roku, w terminie do 20 stycznia (w tym roku wyjątkowo do 21 stycznia).

Zmień formę opodatkowania działalności na korzystniejszą
Za 10 dni, w poniedziałek 21 stycznia 2008 r., nieodwołalnie upłynie termin, w którym osoba fizyczna osiągająca przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może wybrać formę, w jakiej płacić będzie podatek dochodowy od tej działalności. Nie jest to perspektywa zbyt odległa, zważywszy, że ostateczny wybór trzeba poprzedzić kalkulacjami, które powinny uwzględniać nie tylko wysokość należnego podatku, ale prawo lub jego brak do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub na zasadach osoby samotnie wychowującej dzieci czy możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Po raz pierwszy w tych kalkulacjach uwzględnić trzeba prawo do pomniejszenia podatku o 1145,08 zł na każde dziecko z tytułu ulgi prorodzinnej. Gdy przychód z działalności jest jedynym w rodzinie, mając prawo do ulgi nie skorzystamy z niej ze względów formalnych wybierając np. podatek liniowy.

Powrót do podatku według skali

Nie ma przeszkód, by wrócić od płacenia podatku według art. 30c ustawy PIT do podatku ustalanego według skali podatkowej. W tym celu wystarczy jedynie złożyć zawiadomienie o rezygnacji. Jeśli podatnik nie złoży w terminie do 21 stycznia wniosku o kartę podatkową lub oświadczenia o wyborze ryczałtu, to nieodwołalnie musi w tym roku płacić podatek według skali podatkowej, po ewentualnym wcześniejszym zsumowaniu go z innymi dochodami opodatkowanymi w tej formie, np. dochodami z pracy, emerytury czy z działalności wykonywanej osobiście.

Limit dla ryczałtu

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą wybrać podatnicy, którzy w 2007 roku uzyskali przychody z działalności gospodarczej wyższe niż równowartość 150 tys. euro czyli 565,2 tys. zl

Praktycznie równie swobodnie przedsiębiorca przejść może z podatku płaconego według skali do podatku w stałej wysokości 19 proc. Jedyną ku temu formalną przeszkodą jest zamiar świadczenia usług lub sprzedawania towarów podmiotowi, który w roku poprzednim był pracodawcą podatnika. Ta sama przeszkoda może utrudnić przejście z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, płaconego w 2007 roku, na podatek liniowy od działalności gospodarczej. Natomiast gdy podatnik w 2007 roku korzystał z karty, a w roku bieżącym wolałby rozliczać się na podstawie art. 30c ustawy PIT, musiałby łączyć osiąganie dochodów z działalności gospodarczej z pracą na etacie i w bieżącym roku współpracować biznesowe z byłym pracodawcą, by korzystanie obecnie z podatku liniowego od działalności było niemożliwe.

Więcej Gazeta Prawna.