NBP zapłaci niepełnosprawnym

gazeta.pl , autor: Małgorzata Zubik , oprac.: GR

sty 10, 2008

NBP przegrał proces dotyczący barier architektonicznych z dwójką osób niepełnosprawnych

Imformację dotyczącą ważnego dla osób niepełnosprawnych wydarzenia opublikowała Gazeta Stołeczna z 9 stycznia 2007 r. W artykule czytamy m.in.:

Narodowy Bank Polski naruszył dobra osobiste niepełnosprawnych i zasadę równego traktowania obywateli – uznał wczoraj w precedensowym wyroku Sąd Apelacyjny. Bank pozwali do sądu inwalidzi, którzy nie mogli dostać się do centrali na pl. Powstańców Warszawy inaczej niż po monstrualnych schodach.

– Bardzo się cieszymy. Sąd powołał się na konstytucję i zauważył wreszcie tę nierówność, o której my stale mówimy. Jednak gdyby nie prasa, wyrok moglibyśmy włożyć do szuflady – komentuje Jolanta Stefańska. Porusza się na wózku, a jej brat Roman wyłącznie o kulach. W „Gazecie” opisywaliśmy, jak od lat walczą z instytucjami, które nie likwidują barier. Poszli do sądu, bo nie mogli głosować w wyborach i leczyć zębów w przychodni, którą Narodowy Fundusz Zdrowia polecił jako dostępną dla osób na wózkach.

Centrala nie dla wózków

Sześć lat temu Stefańscy pozwali też prezesa Narodowego Banku Polskiego z powodu barier w centrali banku. Przede wszystkim chodziło o schody prowadzące do głównego wejścia z pl. Powstańców Warszawy. Winda działa tam od jesieni 2003 r. Wcześniej oboje musieli wchodzić po stopniach. Rodzeństwo domagało się od prezesa sądu, aby pokornie przeprosił wszystkie osoby niepełnosprawne za to, że nie umożliwiał im równoprawnego z innymi obywatelami dostępu do obiektu. Przeprosiny miały zostać opublikowane na pierwszych stronach trzech ogólnopolskich gazet. Chcieli też 100 tys. zł zadośćuczynienia za zmuszanie do permanentnego i publicznego demonstrowania ich niedołęstwa.

przeczytaj cały artykuł >>