Rehabilitacja zawodowa w Niemczech i Wielkiej Brytanii

www.niepelnosprawni.pl , autor: Tomasz Przybyszewski, Piotr Stanisławski , oprac.: GR

sty 10, 2008


Europejskie systemy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Portal niepelnosprawni.pl przedstawia najważniejsze elementy systemów rehabilitacji w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W artykule czytamy:

10 stycznia 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja, dotycząca różnych, funkcjonujących w Europie systemów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Różnice przedstawiono na przykładzie systemów niemieckiego i brytyjskiego.

Część niemieckiego systemu rehabilitacji – warsztaty dla osób niepełnosprawnych – zaprezentował Thomas Umsonst, dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych Federalnego Stowarzyszenia Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych.

Na 8 mln niepełnosprawnych Niemców, w warsztatach pracuje ok. 800 tys. – głównie tych z niepełnosprawnością intelektualną, chorujących psychicznie, oraz z niepełnosprawnością fizyczną.

Dla warsztatów charakterystyczne są trzy zasady:

1. Integracji – warsztaty nie są typowymi zakładami pracy zarobkowej, lecz placówkami kształcenia zawodowego, wspierania rozwoju osobowości i zagwarantowania pracy przystosowanej indywidualnie dla danej osoby;

2. Jednolitego warsztatu – to wymóg, by osoby niepełnosprawne były przyjmowane do jednego warsztatu niezależnie od stopnia ich zdolności do wykonywania pracy;

3. Przyjmowania do warsztatu – każda osoba niepełnosprawna ma prawo do miejsca w warsztacie. Wyjątkiem są tylko osoby, stanowiące zagrożenie dla siebie lub innych oraz te, które nie są w stanie wykonać nawet „minimalnego zakresu pracy ekonomicznie użytecznej”.

W warsztatach pracować mogą osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność „nie mogą, jeszcze nie mogą lub ponownie jeszcze nie mogą być aktywnymi zawodowo na rynku pracy”. Bez znaczenia jest tu rodzaj czy stopień niepełnosprawności.

przeczytaj cały artykuł >>