Koniec z lewymi rentami…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

styczeń 11, 2008


Będąc na wakacjach na wsi, zapytałem gospodarza, z czego tak naprawdę utrzymuje się polska wieś. – Tylko frajer nie ma renty – odpowiedział. Być może pomysł rządu, aby obniżać renty za odrzucenie oferty pracy, to radykalne rozwiązanie i spotka się ze społecznym sprzeciwem. Nawet jeśli kryje się za nim chęć weryfikacji rent wydawanych przed 1997 rokiem, czyli przed uszczelnieniem systemu Orzekania, jest to propozycja, którą warto rozważyć. Gdyby przepisy szczegółowo określiły, że pewnej grupie rencistów ze względu na ich niepełnosprawność nie można obniżyć renty, systemu, który ma pomagać osobom mającym utrudniony dostęp do pracy, nie wykorzystywaliby ci, którym zależy wyłącznie na tym, by co miesiąc otrzymać pieniądze, na które składa się całe społeczeństwo. Żebyśmy wszyscy nie byli frajerami.

Więcej Gazeta Prawna.