Likwidacja starego portfela…

Gazeta Wyborcza , autor: Leszek Kostrzewski , oprac.: GR

sty 11, 2008


W marcu dzięki likwidacji starego portfela emeryci i renciści dostaną kolejne po waloryzacji podwyżki. Ile wyniosą Od kilku do nawet 120 zł.

W październiku zeszłego roku prezydent podpisał ustawę o likwidacji starego portfela. Podwyżki dostaną wszyscy emeryci (renciści), którym świadczenia przyznano przed 1999 r., a pieniądze wypłaca im Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (nie dostaną podwyżek rolnicy, którym świadczenia płaci KRUS). Wzrosną normalne” emerytury wcześniejsze, renty rodzinne i renty z tytułu niezdolności do pracy.

TYLKO EMERYCI SPRZED 1999 R. DOSTANĄ PODWYŻKI

Najpierw cofnijmy się do 1993 r., kiedy rząd Hanny Suchockiej uznał, że w kasie państwa jest wielka dziura, i postanowił zaoszczędzić na emerytach, obniżając tzw. kwotę bazową ze 100 do 91 proc. (3 201400 zl zamiast 3 518 000 ). Kwota bazowa była bardzo ważna, bo służyła do obliczenia zarówno nowych świadczeń, jak i podwyżek w ramach waloryzacji (o waloryzacji w 2008 przeczytasz w Gazecie” jutro).

Stracili wtedy emeryci i renciści, którzy na emeryturę odeszli w 1993 roku (mieli niższą kwotę bazową), i ci, którcy przeszli na emeryturę dużo wcześniej, np. wiatach 80. (mieli niższy wskaźnik waloryzacji).

Straciły też – choć już nie tak bardzo – osoby, które na emeryturę lub rentę odchodziły po 1993 r. W kolejnych latach bowiem kwotę bazową stopniowo podnoszono: w 1996 r. – do 94 proc; w 1997 r. – w marcu do 95 proc, we wrześniu do 96 proc; w 1998 r. -w marcu do 97proc, a we wrześniu do 98 proc

Od 1999 r. kwota bazowa do wyliczania emerytur i waloryzacji wynosi już 100 proc Osoby, które wtedy odeszły na emeryturę, otrzymują świadczenia w należnej wysokości – nic nie straciły dziś więc nie ma im co wyrównywać. Dlatego tylko emeryci sprzed 1999 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z likwidacji starego portfela.

Dla lepszego zrozumienia likwidacji starego portfela wyjaśnijmy jeszcze, co to jest kwota bazowa. Co roku ogłaszają GUS – obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia (z poprzedniego roku). Wynosi 100 proc przeciętnego wynagrodzenia (jak wcześniej wyjaśnialiśmy, w latach 1993-98, czyli w latach obowiązywania starego portfela, była zaniżona) pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne.

Kwota bazowa do końca lutego 2007 r. wynosiła 1977,20 brutto, od 1 marca-2059,92 .

Więcej Gazeta Wyborcza.