Regon zostaje, ale do rozpoczęcia działalności gospodarczej…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

mar 5, 2007

Rząd przygotuje w marcu nowy projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on ograniczenie do minimum formalności związanych z rejestrowaniem firm przez małych przedsiębiorców.

Panie ministrze, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy o swobodzie działalności gospodarczej

– Przygotowywane teraz przepisy chcemy wprowadzić w życie wcześniej, niż przewidywał poprzedni projekt, czyli jeszcze przed 1 października 2008 r. Nie obawiam się też, że wprowadzenie komputeryzacji do ewidencji działalności gospodarczej opóźni rozpoczęcie procesu prowadzenia rejestru w formie elektronicznej. Są pieniądze na skomputeryzowanie ewidencji działalności gospodarczej.

Jakie bariery znikną z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

– Najważniejszą sprawa jest uproszczenie rejestracji małych firm. Wszystkie formalności związane z założeniem nowej firmy przedsiębiorca będzie załatwiał w jednym okienku. Nie będzie więc musiał, tak jak przewidują dotychczasowe procedury, składać wniosku o wpisanie go do ewidencji działalności gospodarczej w gminie, a potem starać się odrębnie o uzyskanie numeru REGON w urzędzie statystycznym oraz starać się o nadanie numeru NIP. W końcu będzie musiał dokonać wyboru formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym. Dodatkowo jeszcze przedsiębiorca musi załatwiać formalności związane ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W załatwieniu tych formalności w ZUS-ie gmina nie może go obecnie wyręczyć. Przygotowywane przepisy przewidują, że wszystkie formalności związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca działalności gospodarczej wystarczy NIP załatwi u jednego urzędnika w tzw. jednym okienku w urzędzie skarbowym. W dodatku treść wniosku, który będzie wypełniał przedsiębiorca ubiegający się o wpis do ewidencji, będzie zawierał o wiele mniej danych niż formularz składany obecnie. Planujemy ograniczyć jego zawartość do około czterech, pięciu najważniejszych informacji o przedsiębiorcy. Jakie to będą informacje ?

– Na przykład oprócz imienia i nazwiska przedsiębiorcy podawałby on swój adres oraz określał zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast obecnie formularz jest bardzo rozbudowany i zawiera dużo niepotrzebnych danych, które musi podawać przedsiębiorca. Nowy wniosek będzie tak sformułowany, że jedna jego część będzie kierowana od razu do ZUS, a druga do Głównego Urzędu Statystycznego. Każda z nich będzie zawierała dane wymagane przez te instytucje.

REGON więc pozostanie, ale planujemy, że przedsiębiorca jeszcze zanim go uzyska już na podstawie numeru NIP, będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą. Dzięki takiemu rozwiązaniu z uruchomieniem firmy nie będzie musiał czekać na załatwienie tych dodatkowych formalności. Będzie więc prowadził działalność gospodarczą, a resztę formalności załatwi za niego urząd skarbowy.

W jaki sposób twórcy projektu ustawy planują uregulować problem zawieszania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

– Jeszcze nie ma do tej pory ostatecznego stanowiska rządu, na jakich zasadach będzie zawieszana działalność gospodarcza oraz w jaki sposób będą uporządkowane procedury prowadzenia kontroli w firmie. Prawdopodobnie zawieszenie działalności znajdzie zastosowanie przede wszystkim do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Prace nad projektem planujemy ukończyć w połowie marca.

Dlaczego poprzedni projekt poszedł do kosza

– Poprzedni projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie poszedł do kosza, jak to się powszechnie mówi. Być może nawet jego część zostanie wykorzystana przy pracach nad nową ustawą. Jednakże prace opierać się będą przede wszystkim na projekcie zespołu Mariana Kluski.

Więcej Gazeta Prawna.