Renta może zostać obniżona za odmowę podjęcia pracy…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

styczeń 11, 2008


Rząd chce zmienić system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, tak aby więcej rencistów podejmowało pracę.

– Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu obniżenia tego świadczenia nawet o połowę, jeśli osoba je pobierająca odrzuci kolejne propozycje pracy przedstawiane przez urząd pracy – powiedział GP Jarosław Duda, wiceminister pracy oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

W jego opinii, wprowadzenie takich przepisów na pewno zmobilizuje rencistów do podjęcia zatrudnienia. Pełnomocnik zapewnia jednocześnie, że rząd nie zamierza wprowadzać jeszcze bardziej restrykcyjnych rozwiązań.

Dzięki takiej zmianie wzrosłaby liczba zatrudnionych niepełnosprawnych, a tym samym zmniejszyłyby się koszty funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Spadłby także odsetek tzw. fikcyjnych orzeczeń, bo renta przestanie być tak opłacalnym źródłem dochodu.

Eksperci zwracają jednak także uwagę na zagrożenia, jakie przyniesie wprowadzenie takiej zmiany. Konieczne byłyby systemowe zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych.

Więcej Gazeta Prawna.