Praca i opodatkowanie dochodów nieletnich

www.pit.pl , autor: Redakcja Serwisu , oprac.: GR

sty 11, 2008

DOCHODY MAŁOLETNIEGO

Portal www.pit.pl opublikował interesujący artykuł dotyczący pracy oraz opodatkowania wynagrodzeń osób małoletnich. W artykule czytamy m.in.:

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych (adoptowanych), z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców lub dochodów osób samotnie wychowujących dziecko, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Powyższe oznacza, że dochody:

– z pracy dziecka,

z otrzymanych stypendiów, państwowych, samorządowych, szkolnych, prywatnych itd. (o ile są opodatkowane),

z dochodów z majątku, którym mogą swobodnie obracać za zgodą rodziców,

dochodów, w stosunku do których rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków (dochodów), np. ze względu na wyrok sądu,
dzieci rozliczają samodzielnie jak „dorosły” podatnik. W takiej sytuacji zeznanie podatkowe na imię i nazwisko dziecka składa (podpisuje) jego rodzic czy opiekun prawny.

Rodzice naturalni i adopcyjni mają w określonych wyżej sytuacjach obowiązek doliczenia dochodów dziecka do swoich własnych. Opiekunowie prawni, np. dziadkowie, ktorzy nie adoptowali formalnie dziecka, czy też rodziny zastępcze, nie mają takiej możliwości. W takich wypadkach zawsze składane jest zeznanie w imieniu dziecka, na jego nazwisko.

Jeżeli jednak dochody dziecka podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, wówczas należy je wykazać w zeznaniu rodziców czy osoby samotnie wychowującej.

Możę się zdarzyć, że dziecko osiąga oba rodzaje dochodów. Wówczas w stosunku do jednej części rodzice składają zeznanie podatkowe w imieniu dziecka, a drugą część doliczają do swojego dochodu.

Jeżeli dziecko rozlicza się z jakichś dochodów samodzielnie (tzn. rozlicza je rodzic, ale dochody te nie są doliczane do dochodów rodzica), wówczas dziecko powinno, jak każdy podatnik, posiadać numer NIP. Jeżeli dziecko uzyskuje dochody wyłącznie takie, które dolicza się do dochodów rodziców, NIP nie będzie potrzebny.

Dziecko rozliczające się ze swoich dochodów samodzielnie składa takie same formularze PIT, jak dorośli podatnicy. Jeżeli dochód jest doliczany do dochodu rodzica, wówczas rodzic ten składa formularz zależny od rodzaju dochodu i sposobu jego opodatkowania, lecz nigdy PIT-37:

dochody opodatkowane wg skali podatkowej (zasady ogólne) – PIT-36 z załącznikiem PIT/M;

– dochody opodatkowane podatkiem liniowym – PIT-36L;

dochody kapitałowe – PIT-38.

przeczytaj cały artykuł >>