Rząd określił priorytety na pół roku…

Rzeczpospolita , autor: . Afp , oprac.: GR

sty 16, 2008


Rząd chce, aby Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była bardziej zaangażowana w pomoc przedsiębiorcom korzystającym z funduszy unijnych. Projekt nowelizacji ustawy o PARP gabinet premiera Tuska przyjął we wtorek.

’/, propozycji Ministerstwa Gospodarki wynika, że agencja będzie udzielała pomocy finansowej przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, partnerom społecznym i gospodarczym, organizacjom pracodawców i związkom zawodowym oraz placówkom naukowym. Ma wspierać działalność innowacyjną firm, badać rolę małych i średnich przedsiębiorstw oraz analizować bariery ich rozwoju.

Rząd przyjął też plan prac legislacyjnych do końca czerwca. Priorytetami są w nich projekty, które w znaczący sposób poprawią funkcjonowanie państwa”. Są to między innymi ustawy reformujące system emerytalny (dotyczące wypłat świadczeń ze środków gromadzonych w OFE i nowych zasad ustalania rent z tytułu niezdolności do pracy).

W najbliższych tygodniach rząd zamierza przyjąć strategię promocji Polski oraz zacząć działać na rzecz przedsiębiorczości, w tym uprościć prawo gospodarcze.

Więcej Rzeczpospolita.