Kosztem podatkowym są tylko odsetki od firmowej pożyczki….

Rzeczpospolita , autor: Justyna Bielik , oprac.: GR

styczeń 17, 2008

Przedsiębiorca, który zaciąga kredyt na działalność, może odliczyć
wydatki na odsetki. Często są jednak z tym problemy, w zależności bowiem od
inwestycji różnie je rozliczamy

Oczywiście odsetki muszą spełnić podstawowy
warunek zaliczenia wydatku do kosztów. Przypomnijmy – zgodnie z art. 15 ust. 1
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) kosztem
uzyskania przychodu jest koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w
art. 16 ust. 1. Tak więc o kwalifikacji odsetek do kosztów decydować będzie
zasadniczo związek danej pożyczki (kredytu) z przychodem. Przy czym to nie
rodzaj pożyczki czy kredytu świadczy o jego przeznaczeniu. Przykładowo podatnik
może przecież zaciągnąć kredyt konsumencki i spożytkować go w sposób mogący
wpłynąć na powstanie przychodu lub zabezpieczenie jego źródła. W takim wypadku
rodzaj kredytu nie powinien stanąć na przeszkodzie w ujęciu odsetek w koszty
podatkowe.

Jest sporo ograniczeń

Poza tym, jak wynika z art. 16
ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, do kosztów nie zaliczymy odsetek naliczonych, lecz
niezapłaconych albo umorzonych. Kosztem podatkowym są więc odsetki, które
zostały zapłacone wierzycielowi.

Katalog określony w art. 16 ust. 1
zawiera również inne regulacje, które ograniczają możliwość zaliczenia nawet
wypłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to w szczególności
odsetek:

od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w
okresie ich realizacji (art. 16 ust 1 pkt 12 ustawy o CIT),

od własnego
kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów (art. 16 ust.i
pkt 13 ustawy o CIT), a od doptat, dywidend i innych dochodów z udziału w
zyskach osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt I3a ustawy o CIT),

o
charakterze sankcji (art. 16 ust. 1 pkt 18,19 oraz 21 ustawy o
CIT),

objętych ograniczeniami wynikającymi z niedostatecznej
kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy o CIT). Nie są natomiast
kosztem wydatki na samą spłatę pożyczek (kredytów). Mówi o tym art. 16 ust. 1
pkt 10 lit. a ustawy o CIT. Wyjątek to skapitalizowane od-serici od tych
pożyczek (szerzej napiszemy o nich w następnym odcinku cyklu).

Aby
wypłacić dywidendę

W przypadku zaciągnięcia pożyczki w celu wypłacenia
dywidendy zdania na temat możliwości zaliczenia odsetek do kosztów są
podzielone. Łódzki Urząd Skarbowy w postanowieniu z 17 stycznia 2007 r.
(ŁUS-II-2-423/191/06/AG) uznał, że zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie
dywidendy, której wypłata jest jedną z charakterystycznych cech spółek
kapitałowych, uznać należy za działanie zmierzające do zabezpieczenia i
zachowania źródła przychodów, spełniające przesłanki art. 15 ust. 1 ww. ustawy o
CIT”. Tak też stwierdził Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w interpretacji
z 2 listopada 2006 r. (ZD/4061-190/06). Odmienne stanowisko natomiast zajął
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, uznając, że odsetki od pożyczki
zaciągniętej na wypłatę dywidendy nie będą kosztem uzyskania przychodu
(interpretacja z 18 października 2005 r., 1472/R0P1/423-227-252/ 05/JL). Urząd
stwierdził, że w sytuacji gdy podatnik zaciąga pożyczkę, chcąc uniknąć
hipotetycznego obciążenia go zobowiązaniem z tytułu nieodpłatnego
świadczenia w razie zatrzymania dywidendy, nie zostaje spełniona przesłanka
związku wydatku na obsługę zadłużenia z przychodem.

 

Więcej  Rzeczpospolita.