Ostatni moment, aby spytać o rozliczenia…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sty 18, 2008

Osoby, które mają wątpliwości,
jak wypełnić zeznanie, powinny czym prędzej wystąpić o
interpretację.

Dzięki temu odpowiedź otrzymają jeszcze w kwietniu.
Wypełniając zgodnie z nią zeznanie, unikną ryzyka. Z wysłaniem wniosku nie można
jednak zwlekać do ostatnich dni stycznia.

– Trzeba pamiętać, że
trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji biegnie od jej doręczenia, a nie
wysłania. Wniosek należy przesłać jak najszybciej. Inaczej może się okazać, że
odpowiedź uzyskamy dopiero w maju – mówi Dorninika Dragan-Bere-stecka, doradca
podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

– Termin na wydanie
interpretacji biegnie od otrzymania wniosku przez odpowiedni oddział Krajowej
Informacji Podatkowej – potwierdza Dariusz Malinowski, doradca podatkowy w
KPMG.

Radzi więc, aby wysłać go odpowiednio wcześnie i oczywiście za
potwierdzeniem odbioru. Tak aby uniknąć sporu o datę dotarcia
pytania

Osobom zwracającym się z pytaniem o rozliczenie roczne nasuwa się
jeszcze jedna wątpliwość: co będzie, jeśli po pewnym czasie odpowiedź zostanie
zmieniona lub kontrola inaczej zinterpretuje przepisy

– Odpowiedź w
pełni chroni, jeśli skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu
odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po jej
doręczeniu. Wtedy zastosowanie się do udzielonej odpowiedzi nie tylko uchroni od
konieczności zapłaty odsetek i sankcji z kodeksu karnego skarbowego, ale także
zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Aby skorzystać z pełnej ochrony rozliczenia
za 2007 r., wystarczy postarać się o interpretację przedjego złożeniem w
urzędzie skarbowym – mówi Dominika Dragan-Berestecka.

Tłumaczy, że
dopiero w momencie wypełnienia i złożenia zeznania można bowiem mówić o skutkach
podatkowych zdarzeń, które nastąpiły w roku ubiegłym. Wtedy bowiem podatnik
decyduje np., czy skorzystać z ulgi lub rozliczyć się wspólnie z
małżonkiem.

– Ustawodawca wyraźnie wskazał, że pełna ochrona przysługuje
podatnikowi, jeśli otrzyma odpowiedź, zanim nastąpią skutki podatkowe zdarzeń, a
nie same zdarzenia.

 

Więcej Rzeczpospolita.