Nowe przepisy dla rencistów…

Gazeta Wyborcza , autor: Małgorzata Kozerawska , oprac.: GR

sty 22, 2008

Od nowego roku renciści przedsiębiorcy muszą płacić pełną składkę na ZUS.

Osoby niepełnosprawne stanowią 14,3 proc. ludności Polski. Jest to ok. 5,5 mln osób, wśród których niespełna 16 proc. jest aktywnych zawodowo. Na tle Europy wypadamy dość blado. Aktywność zawodowa rencistów w Unii jest prawie czterokrotnie wyższa.

W połowie czerwca ub.r. Sejm zatwierdził nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Chodzi o nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W założeniach miała pomóc niepełnosprawnym w większej aktywności. Specjaliści mają jednak wątpliwości.

Co przewidują nowe przepisy

Zmianie od nowego roku uległ m.in. sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracujących rencistów. Dotychczas składki na ZUS niepełnosprawnych pracowników opłacało państwo. Teraz firma zatrudniająca rencistę będzie musiała opłacić je we własnym zakresie. Dopiero gdy zapłaci, będzie mogła zrefundować koszty w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). – Nowela wyraźnie godzi w interesy tzw. spółdzielni inwalidzkich. Firmy te w większości utrzymują się na rynku dlatego, że są dofinansowywane. Nawet jeżeli koszty składek miałyby być pokryte w ramach refundacji, małe lokalne przedsiębiorstwa po prostu stracą płynność i upadną – twierdzą organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych.

Refundacja składek nie będzie wypłacana, jeśli firma zalega funduszowi z jakąkolwiek opłatą przekraczającą 100 zl. Pomysłodawcy projektu są przekonani, że taka zmiana pozytywnie wpłynie na sytuację finansową PFRON Zachęci bowiem pracodawców do płacenia składek na fundusz w terminie.

Renciści działający na własny rachunek (tzw. samozatrudnieni) mają do pokonania je den szczebel więcej.

Najpierw muszą wyrejestrować swoją firmę z ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZWUA). Następnie ponownie ją zarejestrować do ubezpieczenia zdrowotnego i nowego – społecznego (druk ZUS ZUA). To ostatnie obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie chorobowe.

Dodatkowe 108 zł

Policzmy. Przed 1 stycznia renciści biznesmeni w ogóle nie płacili składki społecznej, tylko zdrowotną – aktualnie 195,15 zl. Teraz zapłacą dodatkowo składkę emerytalną – 316,62 zl i rentową – 97,33 zł, razem 414 zł.

Te pieniądze (414 zł) odda im PFRON wciągu tygodnia od złożenia wniosków i pod warunkiem że nie było błędów w obliczeniach. Pozostałe składki opłacimy z własnej kieszeni: chorobowa – 39,74 zl, wypadkowa – 29,20 zł, Fundusz Pracy-39,74zł. Razem.108,69 zł.

I tych 108,69 zł nikt nam nie odda. To jest ten dodatkowy koszt, który został nałożony na rencistów po zmianie przepisów od nowego roku.

Suma wydaje się niezbyt wysoka, ajednak sporo niepełnosprawnych zrezygnowało ze swego biznesu.

 

Więcej Gazeta Wyborcza.