Kobiety przez mężczyzn mogą stracić emerytury…

Rzeczpospolita , autor: MATEUSZ RZEMEK , oprac.: GR

styczeń 22, 2008

 

Blisko 85 tysięcy mężczyzn musi jeszcze poczekać na wcześniejsze emerytury. Nie wiadomo, czy nie zmienią się warunki ich uzyskiwania.

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu miał się zająć przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelą ustawy emerytalnej. Okazało się jednak, że w ostatnim momencie projekt został przekazany Radzie Legislacyjnej z prośbą o opinię.

Rada stwierdziła, że warto rozważyć podniesienie wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę kobiet i proporcjonalnego obniżenia – mężczyzn. W wypadku kobiet miałby wynosić 57 lat, mężczyzn – 62 lata. Z zastrzeżeniem, że kobiety, które spełnią dotychczasowe warunki wcześniejszej emerytury przed wejściem nowych rozwiązań w życie, zachowają do niej prawo na dotychczasowych zasadach.

Szukanie oszczędności

Trybunał Konstytucyjny 23 października 2007 r. orzekł, że w ciągu 12 miesięcy należy usunąć niezgodną z konstytucją dyskryminację mężczyzn w zakresie prawa do wcześniejszych emerytur (sygn. P10/07). Wskazał, że takie prawo powinno przysługiwać mężczyznom w wieku 60 lat z 35-letnim stażem.

Rada Legislacyjna uznała tę wskazówkę TK za wyraźne wykroczenie poza jego konstytucyjne kompetencje. Zaleca, by podany w wyroku okres na zmianę przepisów wykorzystać na opracowanie takiego projektu nowelizacji, który przyniesie jak najmniejsze szkody gospodarcze i społeczne. Chodzi o to, że ze wstępnych wyliczeń wynika, iż koszty przyznania prawa do wcześniejszych emerytur mężczyznom wyniosą w najbliższych trzech latach blisko 5 mld zł. Podniesienie wieku, w jakim mężczyźni mogliby korzystać z tych świadczeń, miałoby pozwolić na oszczędności.

Zagrożone świadczenia

Szkopuł w tym, że podniesienie wieku, w jakim kobiety miałyby przechodzić na wcześniejszą emeryturę, sprawiłoby, że w ogóle straciłyby do mej prawo. W odróżnieniu od mężczyzn urodzonych przed 1949 r których nie dotyczy ograniczenie możliwości nabywania prawa do wcześniejszej emerytury tylko do końca tego roku, kobiety nie mają tego komfortu. Z emerytalnej matematyki wynika, że tak naprawdę w bieżącym roku z prawa do wcześniejszych emerytur mogą skorzystać jedynie pracownice urodzone w 1953 r. Dla nich podniesienie wieku emerytalnego oznacza utratę tego prawa.

 

Więcej Rzeczpospolita.