Przedsiębiorcy pytają…

GAZETA POMORSKA , autor: D-KA , oprac.: GR

mar 6, 2007

PRZEDSIĘBIORCY PYTAJĄ

– Za miesiąc zamierzam otworzyć własną firmę. Czy jako osoba niepełnosprawna i po raz pierwszy prowadząca działalność mogę liczyć na jakieś ulgi w opłacaniu składek?

Odpowiada ALINA SZALKOWSKA rzecznik prasowy ZUS w Bydgoszczy

Istnieje możliwość opłacania składek na preferencyjnych zasadach.

Dotyczą one jedynie osoby rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, która spełni łącznie następujące warunki:

*w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła pani pozarolniczej działalności,

* nie będzie pani wykonywała działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym " lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywała pani w ramach stosunku pracy! lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, rozpoczynając prowadzenie własnej firmy będzie pani mogła skorzystać z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności.

Wówczas najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wynosiła 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 280,80 zł od 1 stycznia 2007 r.

Preferencyjne zasady opłacania składek nie dotyczą jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają od takiej samej podstawy wymiaru stanowiącej 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku.

Ponadto osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która po raz pierwszy od dnia uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej podejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą może wnioskować o dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON.

W przypadku osoby zaliczonej do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności, wysokość tego dofinansowania wynosi 75 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne, a w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wysokość dofinansowania wynosi 50 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne.

Natomiast osobie zaliczonej do grupy o lekkim stopniu niepełnosprawności, która złoży wniosek o dofinansowanie składek, PFRON sfinansuje 50 proc. składek na ubezpieczenie wypadkowe.