Czy emerytury będą waloryzowane w marcu

Gazeta Prawna , autor: Monika Burzyńska , oprac.: GR

styczeń 23, 2008

W materiale opublikowanym w dzisiejszej Gazecie Prawnej pada pytanie:

CZY EMERYTURY BĘDĄ WALORYZOWANE W MARCU?

Od kwietnia 2007 r. pobieram emeryturę, którą otrzymałem po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Czy moje świadczenie będzie objęte najbliższą waloryzacją?

EKSPERT WYJAŚNIA

Waloryzacja emerytur i rent będzie przeprowadzana corocznie – od 1 marca. Świadczenia będą podwyższane za pomocą wskaźnika rozumianego jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Najbliższa waloryzacja zostanie przeprowadzona dwoma wskaźnikami. Świadczenia przyznane lub przeliczone przed 1 marca 2007 r. będą miały wyższy wskaźnik. Będzie on równy średniorocznemu wskaźnikowi cen i usług w 2007 roku. w stosunku do 2005 roku. powiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 roku. w stosunku do 2005 roku. Emerytury i renty przyznane lub przeliczone od 1 marca 2007 r., tj. od aktualnej kwoty bazowej, czyli ustalonej od przeciętnego wynagrodzenia z 2006 roku, będą miały odpowiednio niższy wskaźnik. Przewiduje się, że wyższy wskaźnik wyniesie 105,5 proc, a niższy 103,5 proc.

Więcej w Gazecie Prawnej z dnia 23 stycznia 2008 r.