PIT-4R

, autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sty 24, 2008

Dzisiejsza Rzeczpospolita (24 stycznia 2008 r.) wyjaśnia zasady wypełniania nowego formularza podatkowego. W artykule czytamy m.in.:

PIT-4R – nowy obowiązek dla pracodawców

Do końca stycznia firmy muszą się zmierzyć z nowym formularzem. Wykażą w nim zaliczki na podatek m.in. za pracowników, zleceniobiorców, wykonujących umowy o dzieło, członków zarządu i rad nadzorczych.

Od i stycznia 2007 r. księgowi nie muszą już wypełniać co miesiąc deklaracji PIT-4. Wyliczają tylko podatek za zatrudnionych i odprowadzają go do urzędu. Ale fiskus musi wiedzieć, co się działo przez cały rok w firmie – ile pracodawca powinien pobrać zaliczek, od kogo i za co. To wszystko trzeba opisać w deklaracji PIT-4R

Mamy na to czas do końca stycznia następnego roku (czyli za 2007 r. najpóźniej do 31 stycznia 2008 r.). Adresujemy ją do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub swoją siedzibę. Jeśli wcześniej likwidujemy firmę, musimy przesłać formularz przed zakończeniem działalności, natomiast w przypadku umowy aktywizacyjnej musimy to zrobić do dnia, w którym nie mamy już obowiązku poboru zaliczek.

Co wpisujemy w PIT-4R Zaczynamy tradycyjnie od podania swoich danych, informacji o adresacie oraz celu złożenia deklaracji (czy nie jest to czasem już korekta). Potem wykazujemy w części C:

– wiersz 1 zaliczki od wynagrodzeń (oraz innych świadczeń) ze stosunku pracy (także wtedy, gdy wypłaca je komornik), podajemy tu również ilość pracowników w poszczególnych miesiącach,

wiersz 2 zaliczki od niektórych świadczeń wypłacanych min. przez spółdzielnie, organy rentowe, placówki naukowe, zakłady karne (mówią o nich art. 33 – 35 ustawy o PIT),

wiersz 3 sumę zaliczek z poprzednich wierszy,

wiersze 4 i 5 – zaliczki, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o PIT, i zaliczki, które przypadały do pobrania w następnych miesiącach; chodzi o sytuację, gdy zaliczka ustalona po doliczeniu do wynagrodzenia dodatkowych świadczeń jest niewspółmiernie wysoka do wypłaty pieniężnej i pracodawca zgodził się rozłożyć ją na części,

wiersz 6 podatek, który wynika z rozliczenia pracownika za 2006 r. i który potrąciliśmy z dochodu za marzec lub kwiecień (art. 37 ust. 4 ustawy o PIT).

Więcej w Rzeczpospolitej.