Składki na Fundusz Pracy z grudnia opłacane w styczniu

Gazeta Prawna , autor: MICHAŁ JAROSIK , oprac.: GR

sty 24, 2008


W Gazecie Prawnej z 24 stycznia 2008 r. przedstawione są problemy
składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2007 r. wypłaconych w
styczniu 2008 r. W artykule czytamy:
O OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK DECYDUJE STATUS PŁATNIKA…
FUNDUSZ PRACY
Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z minimalnym
wynagrodzeniem w styczniu 2008 r. otrzyma pensję za grudzień 2007 r. w
wysokości 936 zł, to płatnik ma obowiązek opłacić za niego składkę na Fundusz
Pracy.
Od 1 stycznia 2008 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie. Obecnie wynosi 1126 zł,
a do końca grudnia 2007 r. – 936 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma wpływ
na obowiązek opłacania przez płatników składki na Fundusz Pracy (FP) za swoich
ubezpieczonych. Generalnie składka na FP jest opłacana za ubezpieczonego, który
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i jego podstawa
wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa co najmniej
minimalnemu wynagrodzeniu.
Warto wiedzieć, co zrobić, gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy z minimalnym wynagrodzeniem, w styczniu 2008 r. otrzymuje wynagrodzenie
za grudzień w wysokości 936 zł. Jest to przychód stycznia, który jest
rozliczany w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc. Zgodnie
jednak z przepisami kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną i
powinno być wypłacane nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z uwagi na to, iż jest to
wynagrodzenie za grudzień, które tylko jest wypłacane w styczniu, płatnik
składek w takiej sytuacji ma obowiązek opłacić za w pracownika składkę na FP,
gdyż uzyskuje on obowiązujące go minimalne wynagrodzenie.
Obowiązek opłacenia składki
Składka na FP wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe. Płatnik musi ją opłacać gdy ubezpieczony podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i jego podstawa wymiaru
składek na te ubezpieczenia (bez stosowania ograniczenia podstawy do rocznej
podstawy wymiaru składek – tzw. trzydziestokrotności) wynosi w przeliczeniu na
okres miesiąca:
– co najmniej minimalne wynagrodzenie (1126 zł),
– 80 proc. minimalnego wynagrodzenia (900,80 zł) w przypadku pracownika w
okresie pierwszego roku pracy,
– 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (563 zł)w przypadku osób wykonujących
pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego
aresztowania.
Więcej w Gazecie Prawnej.