Dopłaty z PFRON tylko do rehabilitacji w domu

Gazeta Prawna , autor: ŁUKASZ GUZA , oprac.: GR

sty 24, 2008

Gazeta Prawna z 24 stycznia 2008 r. zajęła się analizą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON.

Dopłaty z PFRON tylko do rehabilitacji w domu

Niewywiązywanie się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uniemożliwia osobie
niepełnosprawnej otrzymanie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny.

To nie jedyne ograniczenie kręgu osób, które mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, dopłatę taką otrzymają tylko osoby, które muszą być rehabilitowane w domu.

By uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu, niepełnosprawni muszą spełnić także kryterium dochodowe.

Więcej w Gazecie Prawnej

przeczytaj pełny tekst rozporządzenia >>