Różnice kursowe – do 31 stycznia trzeba podjąć ważną decyzję

Rzeczpospolita , autor: Anna Wojda , oprac.: GR

sty 24, 2008


Rzeczpospolita z 24 styczna 2008 r. zajęła się zagadnieniem różnic kursowych. W artykule czytamy:

MOŻNA WYBRAĆ METODĘ ROZLICZANIA RÓŻNIC KURSOWYCH

Można wybrać metodę rozliczania różnic kursowych

Do 31 stycznia firmy prowadzące księgi rachunkowe mają czas na podjęcie decyzji o sposobie rozliczania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego

Przedsiębiorcy rozliczając różnice kursowe, mogą wybrać, czy stosują zasady podatkowe, czy rachunkowe. Możliwość taką mają jednak tylko podatnicy prowadzący księgi rachunkowe i to dopiero od początku 2007 r. Czasu na podjęcie decyzji zostało niewiele. Termin mija 31 stycznia.

Aby wybrać metodę ustalania różnic kursowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, w okresie stosowania tej metody podatnicy muszą poddawać swoje sprawozdania finansowe corocznie badaniu przez biegłego rewidenta. Po drugie, wybrany sposób rozliczeń nie może być stosowany krócej niż trzy lata (licząc od początku roku podatkowego, w którym metoda ta była wybrana). Podatnicy muszą też pamiętać, by zarówno o wyborze, jak i o rezygnacji z przyjętych zasad rozliczania różnic kursowych powiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek ten realizowany jest jednak w różnych terminach. O wyborze jednej z dwóch metod należy powiadomić do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (czyli do 31 stycznia). Jeśli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą, zawiadomienie składa w terminie 30 dni od jej rozpoczęcia. O rezygnacji przedsiębiorcy informują właściwego naczelnika do końca roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego zamierzają ze stosowanej metody zrezygnować.

Wyliczanie różnic u prowadzących księgi…

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na metodę ustalania różnic kursowych według przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z transakcji walutowych oraz różnice z wyceny składników aktywów i pasywów. Mają też możliwość wyboru terminu wyceny.

Więcej w Rzeczpospolitej.