Jak rozliczyć grudniowe pensje niepełnosprawnych…

Rzeczpospolita , autor: MATEUSZ RZEMEK , oprac.: GR

styczeń 28, 2008

Jak rozliczyć grudniowe pensje niepełnosprawnych

Firmy zatrudniające inwalidów mają ogromne kłopoty z rozliczeniem grudniowych pensji wypłaconych w styczniu. Publikujemy wyjaśnienia PFRON w tej sprawie.

Na przełomie roku zmieniły się zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych. Nie są już zwolnieni z opłacania składek do ZUS, ale mogą uzyskać ich refundację z PFRON.

Jak się okazało, firmy, które grudniowe pensje wypłaciły w styczniu, składki do ZUS muszą rozliczyć już na nowych zasadach. Jednak obowiązujące od początku tego roku nowe wnioski o refundację z PFRON nie nadają się do rozliczenia. Tym bardziej że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w swojej interpretacji niejasnych przepisów przejściowych uznało, że składki za grudniowe pensje będą rozliczane na starych zasadach.

Przedsiębiorcy mają jeszcze czas na złożenie do Funduszu niezbędnej dokumentacji. Muszą to zrobić do końca lutego, wtedy w ciągu tygodnia powinni otrzymać refundację.

Potrzebne formularze

Przede wszystkim rozliczenie składek i wniosek o wypłatę refundacji z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnych powinni złożyć na formularzu Wn-U. Został opublikowany w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754 z 24 grudnia 2007 r). Do tego wniosku pracodawcy powinni dołączyć miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności (INF-U-P) dotyczące składek każdego pracownika niepełnosprawnego, którego ma objąć refundacja.

Sposób wypełniania

W formularzu Wn-U pracodawca ma wskazać jako okres sprawozdawczy miesiąc 12. (grudzień) i rok 2007. W formularzu INF-U-P powinien natomiast w pozycjach od 24 do 43 wykazać liczbę dni zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych dookreślonych grup stopnia niepełnosprawności oraz liczbę dni zatrudnienia takiego pracownika w okresie sprawozdawczym – czyli w grudniu 2007 r. (pozycja 44).

Określa również metodę ustalania podwyższonych kosztów zatrudnienia takiej osoby jako rzeczywiście poniesionych lub ustalonych metodą ryczałtową (pozycja 45). Konieczne jest również wskazanie najniższego pułapu intensywności pomocy (pozycja 46), którym może być bądź kwota podwyższonych kosztów za grudzień 2007 r. ustalonych jedną z powyżej
wymienionych metod, bądź kwota kosztów płacy pracownika za grudzień
2007 r. Jako najniższy pułap intensywności pomocy pracodawca musi
wybrać niższą z wyliczonych wartości.-

 Szczepan Wroński dyrektor Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy w PFRON

Ten sposób wypełniania dokumentów dotyczy wyłącznie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w grudniu 2007 r., których wynagrodzenie wypłacone zostało w styczniu 2008. Składki zostaną w tym przypadku opłacone w lutym 2008 r. Oczywiście nie mogą składać wniosków o
wypłatę refundacji za grudzień 2007 r. pracodawcy, którzy już uzyskali
sfinansowanie tych składek na podstawie przepisów obowiązujących do
końca 2007 r. Zastosowanie opracowanej przez PFRON metody rozliczenia
tych składek jest zgodne z przepisami regulującymi udzielanie pomocy na
zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W kolejnych pozycjach dotyczących dofinansowań i refundacji (47 – 49) pracodawca powinien wykazać wartości zerowe, gdyż kwota zrefundowanych składek za grudzień 2007 r. podana zostanie w rozliczeniu rocznym za 2007 r.

Więcej Rzeczpospolita