ZUS IWA – ostatnie dni na złożenie informacji

Rzeczpospolita , autor: Redakcja , oprac.: GR

sty 29, 2008


Ostatnie dni na złożenie ZUS IWA

Już tylko trzy dni zostały płatnikom na przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tym razem za 2007 r.

Na podstawie informacji z ZUS IWA z ostatnich trzech lat (2005 – 2007) ZUS ustali, jaka składka będzie obowiązywała u płatnika od 1 kwietnia br. do 31 marca 2009 r.

Formularze te składają tylko ci płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio miesięcznie co najmniej dziesięciu ubezpieczonych; byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu br.; muszą wpisywać się do REGON. Innym ZUS nie wylicza składki wypadkowej.

Ci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej raz nie musieli składać ZUS IWA, a widnieją w REGON i w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio miesięcznie co najmniej dziesięć osób, będą odprowadzać składkę wypadkową w takiej wysokości, jaka jest przypisana do grupy działalności, do której należeli 31 grudnia 2007 r. według PKD.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 stycznia 2008 r. – dodatek Dobra Firma.