ZUS – przekazywanie składek do OFE

www.zus.pl , autor: Piotr Starzyk , oprac.: GR

sty 29, 2008

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwestii nie przekazania składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie za okres od stycznia 1999 r. do maja 2001 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nieprawdą jest iż zostały zgubione składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie za okres od stycznia 1999 do maja 2001. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie wie za jakie osoby i za jaki okres należy sporządzić dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczyć należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym składki na OFE.

Ze względu na skalę zadania przewidziany i przygotowywany był w pełni automatyczny sposób rozliczenia składek za tę grupę osób.

Jednak złożoność procesu weryfikacji i wyliczania składek, które ustalane są w oparciu o informacje przekazane przez płatników składek oraz bazy świadczeniowe ZUS sprawia, że wymaga on pełnej automatyzacji. Aktualnie, w styczniu 2008 r. nastąpiło uruchomienie oprogramowania, w wyniku czego utworzone zostały dokumenty za styczeń i luty 1999 r., będące podstawą rozliczenia składek. Dokumenty za kolejne okresy będą tworzone sukcesywnie.

Należy podkreślić, że brakujące składki z całą pewnością zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych, a w przypadku ubezpieczonych będących członkami OFE przekazane na ich indywidualne rachunki. W przypadku istotnych problemów w procesie automatycznego generowania dokumentów, Zakład zastosuje plan awaryjny umożliwiający półautomatyczną realizację tego zadania do końca roku 2008.

Z poważaniem
Członek Zarządu ZUS ds. Informatyki
Piotr Starzyk