Plan prac MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

sty 29, 2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło plan prac legislacyjnych na pierwsze półrocze 2008 r.

Najważniejsze prace, jakie nas czekają, dotyczą dokończenia reformy emerytalnej i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia powiedziała Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podczas konferencji prasowej, poświęconej planom legislacyjnym resortu na pierwsze półrocze 2008 r.

W pierwszym obszarze brakuje trzech ustaw:

– o świadczeniach wypłacanych ze środków gromadzonych w ofe oraz o zakładach emerytalnych – trwają konsultacje społeczne i zbierane są opinie; projekt, pozytywnie rozwiązujący problem tablic długości życia oraz wprowadzający przejściowe rozwiązania na czas budowy rynku instytucji finansowych, powinien być gotowy w połowie lutego.

o emeryturach i rentach z FUS służącej korelacji wysokości rent i emerytur i zabezpieczeniu przed zachwianiem proporcji obu świadczeń,

o emeryturach dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach – dotyczy tzw. pomostówek, powstają dwie koncepcje, które będą przedmiotem konsultacji z partnerami społecznymi, a ustawa powinna powstać do końca czerwca.

Potrzebna jest także nowa koncepcja sposobu aktywizacji bezrobotnych – powiedziała min. Fedak w kontekście „Programu 50+” i zmiany ustawy o promocji zatrudnienia. Środki na ten cel będą pochodziły z funduszy europejskich oraz z przystosowanego do tych zadań Funduszu Pracy.

Pełny plan prac >>