Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

sty 29, 2008

W ostatnim Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów

1. Zapobieganie i reagowanie na naruszanie przepisów prawa podatkowego.

SPECJALIŚCI O PODATKACH

2. Ordynacja podatkowa
Michał Szczypiór – Rozprawa w postępowaniu odwoławczym jako nowy element procedury prawno-podatkowej

3. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Joanna Surwiłło-Marchwińska – Ukaranie mandatem karnym za naruszenie przepisów
prawa podatkowego

4. Sprawy międzynarodowe i unijne
Wacław Kucharek – Jak zatrzymać oszustwa karuzelowe w handlu wewnątrzwspólnotowym ostatnie inicjatywy instytucji Unii Europejskiej oraz wybrane inicjatywy wielostronne

WYJAŚNIENIA ● INTERPRETACJE ● ZALECENIA

Podatek dochodowy od osób fizycznych

5.
Używanie majątku służbowego do celów prywatnych

6.
Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące wstępnej opłaty leasingowej oraz opłat związanych z otwarciem rachunku bankowego

7. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ekwiwalentu pieniężnego a energię elektryczną dla pracowników przemysłu energetycznego

8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród i wygranych w konkursach organizowanych za pośrednictwem internetu)

9. Opodatkowawanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia otrzymanego
przez żołnierza zawodowego

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.
Uczestnictwo podatnika w przychodach i zyskach spółki komandytowej

11. Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego

Podatki i opłaty lokalne

12. Obowiązki organów administracji publicznej związane z poborem opłaty skarbowej

13. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

14. Sposób dokumentowania przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA – odpowiada

ORZECZNICTWO SĄDOWE

15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Opodatkowanie dochodów spółki – rok podatkowy a rok kalendarzowy Wyrok WSA I SA/Rz 654/06)

pobierz biuletyn >>