Unijne dotacje mogą być zwolnione z podatku

Rzeczpospolita , autor: Hanna Filipczyk , oprac.: GR

sty 29, 2008


W dzisiejsze Rzeczpospolitej (29 stycznia 2008 r.) cały dodatek Dobra Firma poświęcony jest pozyskiwaniu środków UE. Jeden z artykułów poświęcony jest opodatkowaniu dotacji. Czytamy w nim m.in.:

Unijne dotacje mogą być zwolnione z podatku

Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia będą musieli zadbać o poprawne rozliczenie podatkowe projektów. Mamy dla nich dobrą wiadomość – są spore szanse na to, że dofinansowanie będzie zwolnione z podatku.

W wielu przypadkach jednak dopiero praktyka pokaże, jakie będzie podejście urzędów skarbowych.

Nie ma przychodu, nie ma kosztu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wolne od podatku dochodowego są dotacje z budżetu państwa. Znowelizowana 29 grudnia 2006 r. ustawa o finansach publicznych za takie dotacje uznaje wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub projektów w ramach tych programów (tzw. dotacje rozwojowe). Dotyczy to całego wsparcia: części pochodzącej z polskiego budżetu, ale też z budżetu UE.

Dotacje otrzymane przez beneficjentów w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007 – 2013 będą więc zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Takie jest też stanowisko Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie wydatki bezpośrednio sfinansowane dotacją nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 58 updop i art. 23 ust. 1 pkt 56 updof).

Oznacza to, że w przypadku środków z nowego rozdania nie powinien powstać problem, jaki spowodowało m.in. niefortunne pismo ministra finansów z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-8213-8/06/DZ/412). Ta interpretacja wykluczyła możliwość zastosowania zwolnienia do środków pomocowych wypłacanych w ramach perspektywy finansowej 2004 – 2006, uznając, że w ścisłym sensie nie pochodzą one ani z dotacji budżetowej, ani z Unii Europejskiej (lecz są pożyczone” z budżetu państwa ze względu na mechanizm prefi-nansowania). Warto pamiętać, że to niepoprawne stanowisko jest, niestety, nadal utrzymywane przez administrację skarbową w odniesieniu do programów starej perspektywy finansowej.

Zapłata dla bezpośrednich wykonawców

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof zwolnione są również dochody otrzymane ze środków bezzwrotnej pomocy UE, pod warunkiem że podatnik bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego. Na zwolnienie mogą więc liczyć m.in.pracownicy zaangażowani merytorycznie w prowadzenie szkoleń finansowanych w ramach programów operacyjnych UE. Nie dotyczy ono natomiast osób realizujących zadania techniczne, organizacyjne czy pomocnicze.

Więcej w Rzeczpospolitej.