Czy na karcie można uniknąć VAT

, autor: Andrzej Biepacha , oprac.: GR

sty 31, 2008


Rzeczpospolita z 31 stycznia 2008 r. zajęła się problemem – czy przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy w uproszczonej formie są zobowiązani do płacenia podatku VAT.
W artykule czytamy:

CZY NA KARCIE MOŻNA UNIKNĄĆ VAT
 
Płacący kartę podatkową podlegają przepisom o VAT, muszą więc prowadzić ewidencję sprzedaży i sprawdzać, czy nie przekroczyli obrotu uprawniającego do zwolnienia z podatku

Przedsiębiorcy, którzy wybierają zwolnienie z podatku ze względu na wielkość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży VAT. Wpisują do niej utarg z każdego dnia. Zapisu dokonują po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, nie później niż przed sprzedażą w dniu następnym. Wszystko po to, by precyzyjnie określić dzień przekroczenia kwoty granicznej i utraty zwolnienia z VAT (wielkość obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia w VAT wynosi 50 000 zł). Ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT nie mogą skorzystać podatnicy karty podatkowej sprzedający wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali oraz towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z licznymi jednak wyjątkami wymienionymi w tym przepisie). Zwolnieni z VAT ze względu na wielkość sprzedaży nie mogą być również podatnicy świadczący usługi jubilerskie.

Tracisz zwolnienie, masz obowiązki

Przedsiębiorcy, tracąc prawo do zwolnienia albo z niego rezygnując, podlegają wszystkim przepisom dotyczącym podatników VAT. Oznacza to, że muszą prowadzić ewidencję dostaw i nabyć, składać deklaracje VAT oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Mogą też, o ile są tzw. małymi podatnikami, wybrać kasową metodę rozliczeń i składać deklaracje kwartalne. Małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT jest taki podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto (netto + podatek) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro (3 014 000 zł). Dla podatników osiągających wynagrodzenie prowizyjne kwota ta jest niższa i wynosi 113 000 zl.

Więcej w Rzeczpospolitej.