Czy można przywrócić prawo do renty

Gazeta Prawna , autor: MAREK OPOLSKI , oprac.: GR

sty 31, 2008

Również i w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej (31 styczna 2008 r.) publikowane są pytania czytelników oraz odpowiedzi udzielane przez ekspertów. Jedno z pytań brzmi:

CZY MOŻNA PRZYWRÓCIĆ PRAWO DO RENTY

Mam 50 lat. Od końca 2001 roku nie pozostaję w ubezpieczeniu. We wrześniu 2007 r. utraciłam prawo do okrętowej renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż lekarz orzecznik ZUS uznał mnie za zdolną do pracy. Niebawem zamierzam ponownie wystąpić z wnioskiem o rentę, gdyż stan mojego zdrowia uległ znowu pogorszeniu. Czy w przypadku, gdy zostanę uznana za niezdolną do pracy, będę zwolniona z obowiązku udowodnienia pozostałych warunków wymaganych do przyznania renty

Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty pani niezdolność do pracy, to pomimo tego, że ponowne powstanie tej niezdolności nastąpi po upływie 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia, ZUS przywróci pani utracone wcześniej prawo do renty.

Zasadą jest, że osoba występująca o rentę z tytułu niezdolności do pracy musi nie tylko uzyskać orzeczenie stwierdzające tę niezdolność, ale także spełnić inne warunki. Przede wszystkim wnioskodawca musi legitymować się odpowiednim okresem składkowym i nie-składkowym, który zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.

Więcej w Gazecie Prawnej.