Przerwy w pracy dla pracowników

Gazeta Prawna , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

lut 1, 2008


Dzisiejsza Gazeta Prawna (1 luteto 2008 r.) zajmuje się czasem pracy, a dokładniej przysługującym pracownikom przerwom. W artykule czytamy m.in.:

JAKIE PRZERWY W PRACY POWINIEN ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOWI PRACODAWCA
 
Przepisy prawa pracy dają pracownikowi prawo do określonych przerw w wykonywaniu pracy. Mimo nieświadczenia pracy, za większość przerw zachowuje on prawo do wynagrodzenia.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Zatem do czasu pracy wlicza się nie tylko okres wykonywania pracy, ale także:

  • oczekiwanie na przydział pracy,
  • niewykonywanie pracy w razie przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy albo niezawinionego przestoju (art. 81 k.p.),
  • przerwy w pracy:

– 15-minutowa przerwa na spożycie posiłku (art. 134 k.p.),

z tytułu pracy w warunkach szczególnie szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (art. 145 par. 1 k.p.),

na karmienie dziecka piersią (art. 187 k.p.),

po godzinie pracy z komputerem (par. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe),

15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

30-minutowa przerwa pracownika młodocianego, którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny (art. 202 par. 3 k.p.),

  • szkolenie bhp (art. 2373 par. 3k.p.),
  • niewykonywanie pracy w związku z przeprowadzaniem badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy (art. 229 par. 3 k.p.),
  • przeprowadzanie w godzinach pracy badań lekarskich w związku z ciążą (art. 185 par. 2 k.p.),
  • niewykonywanie pracy w związku z wzięciem udziału w konsultacjach, o których mowa w art. 237″” k.p.
  • nauka młodocianego w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy (art. 202 par. 3 k.p.).

Więcej w Gazecie Prawnej.