Przedemeryci a składka rentowa

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

lut 1, 2008

Dzisiejsza Rzeczpospolita zajęła się problemem niższych świadczeń osób dorabiających do świadczeń przedemerytalnych. W artykule czytamy m.in.:

PRZEDEMERYCI TRACĄ NA NIŻSZEJ SKŁADCE RENTOWEJ
 
Osoby dorabiające do świadczeń przedemerytalnych dostaną z ZUS mniej pieniędzy z powodu obniżenia składki rentowej

Chodzi o tę grupę osób, która zarabia na tyle mało, że nie powoduje to zawieszenia wypłaty świadczenia, lecz jedynie jego zmniejszenie. Od lutego ich wypłaty z ZUS będą uszczuplone.

Liczy się przychód

Świadczenia przedemerytalne od sierpnia 2004 r. przysługują w zryczałtowanej kwocie – obecnie 711,54 zł. Ci, którzy przechodzili na nie wcześniej, oraz byli renciści dostają je w innej wysokości.

Zasady zmniejszania świadczeń przedemerytalnych są tak skonstruowane, że nie można podać jednej kwoty, od której dorabianie staje się nieopłacalne. Wszystko zależy od tego, jaki łączny przychód osiągnie dana osoba ze świadczenia i z pracy. Wypłata z ZUS jest zmniejszana, jeśli waha się on między 1190,20 a 1666,20 zł. Powyżej tej drugiej kwoty jest zawieszana.

Przypomnijmy, że składka rentowa dla pracujących wynosi od stycznia br. 6 proc. podstawy wymiaru (poprzednio 10 proc), z czego ubezpieczony płaci 1,5 proc, a resztę, czyli 4,5 proc, finansuje płatnik.

Obliczanie zmniejszenia

O ile ZUS uszczupli świadczenie? Najpierw ustala przychód przedemeryta w danym miesiącu. Od tej sumy odejmuje 1190,20 zł (czyli tzw. dopuszczalną kwotę przychodu). Od tak ustalonej kwoty przekroczenia odejmuje składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego odprowadzone od tej właśnie kwoty.

Posłużmy się przykładem osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne w wysokości 711,54 zł. W styczniu br. zarobiła z umowy o pracę 800 zł. W sumie jej przychód wynosi 1511,54 zł, czyli przekracza 1190,20 zł (dopuszczalną kwotę przychodu), ale nie jest wyższy od 1666,20 zł (tzw. granicznej kwoty przychodu). Świadczenie będzie więc obniżone. Kwota przekroczenia wynosi 321,34 zł (1511,54 -1190,20).

Składki finansowane przez ubezpieczonego wynoszą 13,71 proc (9,76 proc, czyli połowa składki emerytalnej, 1,5 proc. składki rentowej i cała chorobowa wynosząca 2,45 proc), a zatem: 321,34 zł x 13,71 proc. =44,06 zl.

Świadczenie będzie zmniejszone o 277,28 zł (321,34– 44,06). Zainteresowany dostanie więc z ZUS 434.26 zł (711,54 – 277,28).

Więcej w Rzeczpospolitej.