Emerytury Mundurowych

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lut 1, 2008

EMERYTURY MUNDUROWYCH NIE MOGĄ BYĆ WPŁACANE DO SKOK

 
Żołnierze i funkcjonariusze po przejściu na emerytury i renty muszą zakładać rachunki w banku, nie mogąc zlecić wypłaty świadczenia do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ma się to wkrótce zmienić.

Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy otrzymują emerytury i renty. Posiadają rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Do czasu pełnienia służby otrzymali tam wynagrodzenie. Natomiast po przejściu na świadczenie są zmuszani do zakładania rachunków w bankach. Osoby te twierdzą, że zakłady emerytalne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiają im przekazywania świadczeń na rachunki prowadzone w SKOK.

RPO wystąpił w tej sprawie do ministra obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 z późn. zm.), emerytury i renty wraz z dodatkami mogą być wypłacane albo na rachunek bankowy, albo za pośrednictwem poczty. Podobne ograniczenia obowiązują w przypadku funkcjonariuszy. Natomiast w systemie powszechnym renciści i emeryci mogą otrzymywać emerytury z ZUS także na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Więcej w Gazecie  Prawnej z  1 lutego 2008 r.