Odszkodowanie za wypadek przy pracy nie ulega przedawnieniu

, autor: Maria Sankowska , oprac.: GR

lut 4, 2008
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU – Sąd Najwyższy o świadczeniach z ZUS

Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie ulega przedawnieniu. Ma ono bowiem charakter ubezpieczeniowy, a nie pracowniczy.

Krystyna P. (wnioskodawczyni) odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w której odmówiono jej przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci męża. Orzeczeniem z 30 października 1998 r. lekarz orzecznik ZUS ustalił związek pomiędzy śmiercią Zdzisława P., a chorobą zawodową, na którą cierpiał ubezpieczony. Decyzją z 5 listopada 1998 r. organ rentowy przyznał wnioskodawczym rentę rodzinną po zmarłym. Krystyna P. złożyła w 2006 roku wniosek o jednorazowe odszkodowanie, twierdząc, że dopiero wtedy dowiedziała się o orzeczeniu lekarza.

ZUS odmówił przyznania odszkodowania, bo roszczenie uległo przedawnieniu. Tak samo orzekł sąd I instancji. Natomiast sąd II instancji wskazał, że w sprawie o jednorazowe odszkodowanie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 z późn. zm.), datą wymagalności roszczenia było powzięcie wiadomości o szkodzie.

W tym przypadku związek pomiędzy śmiercią pracownika, a chorobą zawodową ustalono 30 października 1998 r. w orzeczeniu lekarza. Chociaż wnioskodawczym twierdziła, że nie otrzymała go, to jednak miała decyzję przyznającą jej prawo do renty rodzinnej. Była więc poinformowana o związku pomiędzy śmiercią męża, a chorobą zawodową. Od tej chwili rozpoczął się bieg przedawnienia. Jego okres upłynął po trzech latach w listopadzie 2001 r.

Więcej w Gazecie Prawnej z 4 lutego 2008 r.