Kto może, prowadząc firmę, płacić niższą składkę do ZUS…

Gazeta Prawna , autor: BARTOSZ MARCZUK , oprac.: GR

mar 6, 2007

Osoba, która decyduje się na prowadzenie własnej firmy, musi zdawać sobie sprawę, że będzie musiała odprowadzać do ZUS szereg składek – na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składkę zdrowotną. W zamian zyskuje prawo do różnego rodzaju świadczeń -w przyszłości emerytury, ewentualnie renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej dla najbliższych oraz zasiłku dla bezrobotnych, a w trakcie prowadzenia działalności między innymi do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, a także opieki lekarskiej.

Głównym wydatkiem osoby prowadzącej firmę są składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa). Tak zwaną podstawę ich wymiaru, od której zależy wysokość comiesięcznego przelewu do ZUS (jest ona ogłaszana pięć razy w roku – na okresy styczeń-luty, marzec-maj, czerwiec-sierpień, wrzesień-listopad i grudzień) dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą, jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Więcej Gazeta Prawna.