Refundacja ZUS dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Rzeczpospolita , autor: MARTA GADOMSKA i MICHAŁ JAKUBOWSKI , oprac.: GR

lut 6, 2008

Rzeczpospolita z 6 lutego 2008 r. przypomina temat refundacji składek emerytalnych i rentowych dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą. W artykule czytamy m.in.:

BEZ REJESTRACJI W PFRON NIE MA ZWROTU UBEZPIECZENIA

Rencista, który nie zgłosi się do bazy PFRON, nie odzyska opłaconych składek emerytalnych i rentowych. Tak dotkliwej sankcji nie powoduje natomiast zaniechanie czy spóźnienie rejestracji w ZUS

Jestem rencistą i prowadzę działalność gospodarczą od czterech lat. Urzędnik ZUS poinformował mnie, że od 1 stycznia muszę opłacać nie tylko składki zdrowotne, ale też na ubezpieczenia społeczne. Potem dostanę zwrot tych ostatnich z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponoć w tym celu muszę się zarejestrować i w ZUS, i w PFRON. Co mi grozi, jeśli nie zdążę tego zrobić – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Od i stycznia 2007 r. rencista z własnym biznesem podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Jeśli chce, może też się zgłosić do chorobowego. Oczywiście nadal musi uiszczać składki zdrowotne.

Zgłoszenie w ZUS

Renciści, którzy prowadzili działalność przed 1 stycznia br, muszą się wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego a formularzu ZUS ZWUA i zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz ewentualnie do dobrowolnego chorobowego na formularzu ZUS ZUA. Powinni to zrobić do 8 stycznia. Po tym terminie należy złożyć formularz jak najszybciej.

Rejestracja w PFRON

Na 30 dni przed złożeniem pierwszego wniosku (do końca lutego za styczeń) o refundacje rencista musi się zarejestrować w PFRON. Stanowi tak z § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754).

Wpłata pieniędzy

Rencista musi do 10 lutego zapłacić składki i złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA, jeśli opłaca składki sam za siebie. Ustala je od przynajmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli jest początkującym przedsiębiorcą – od 30 proc. minimalnej płacy.

Refundacja

W ostatnim etapie rencista składa wniosek o refundacje. Czyni to po wpłacie składek, byle do końca następnego miesiąca, czyli za styczeń br. do 29 lutego. Dotyczy to rencisty, który ma stopień niepełnosprawności i został objęty z działalności od 1 stycznia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Więcej w Rzeczpospolitej.