CIT a podmioty powiązane

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lut 6, 2008

POWIĄZANIA PERSONALNE POD LUPĄ URZĘDU
 
Podatnik przeprowadzający transakcję z podmiotami powiązanymi powinien od razu sporządzić jej specjalną dokumentację.

Taki wyrok wydał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Warszawie. Rozpoznawał on skargę banku PKO BP SA na decyzję dyrektora
izby skarbowej stanowiącą wniosek o wydanie wiążącej interpretacji
prawa podatkowego.
Bank dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo i
osobowo oraz z takimi, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w
krajach stosujących niedozwoloną konkurencję podatkową, popularnie
nazywanych rajami podatkowymi. W takich sytuacjach przepisy ustawy o
CIT wymagają sporządzania skomplikowanej i obszernej dokumentacji
pozwalającej ustalić, czy transakcje odbywały się w normalnych
warunkach rynkowych. Jeżeli organ skarbowy dojdzie do wniosku, że tak
nie było, ma prawo oszacować przychody podatnika, a ko
nkretnie różnicę między zadeklarowaną kwotą przychodów a tą, którą ustalił organ. Stawka CIT od owej różnicy wynosi wówczas 50 proc.

Tak właśnie się stało z PKO BP, który nie chciał się zgodzić z opinią naczelnika urzędu, a potem dyrektora izby skarbowej i złożył skargę do WSA. Wyjaśniał, że nie jest w stanie uzyskać całkowicie wiarygodnych oświadczeń od wszystkich osób zajmujących w banku funkcje kierownicze i nadzorcze, że członkowie nawet ich dalszej rodziny nie zajmują podobnych stanowisk w podmiotach krajowych lub zagranicznych, z którymi PKO BP zawiera transakcje.

To zaś oznacza, że powinna zostać przygotowana wcześniej, czyli w chwili zawierania transakcji. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik wie, z kim powiązany jest jego klient ani jakie będą skutki transakcji.

NSA zgodził się z organami skarbowymi. Uznał, że słuszne było ich rozumowanie, zgodnie z którym dokumentacja z podmiotami powiązanymi lub z raju podatkowego powinna być sporządzona w związku z zawieraniem transakcji, a nie dopiero na wezwanie kontroli. Zdaniem sądu podatnik nie może zrobić tego post factum.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 lutego 2008 r.