Nierozliczone składki kobiet zostaną uzupełnione

www.zus.pl , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

lut 7, 2008

NIEROZLICZONE SKŁADKI KOBIET ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE

Do końca czerwca 2008 r. składki na ubezpieczenia społeczne kobiet, które przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie za okres od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. zostaną zewidencjonowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygenerował już dokumenty za styczeń, luty i marzec 1999 r.

– Panie, które w latach 1999 2001 urodziły dzieci i wzięły urlopy macierzyńskie i wychowawcze, mogą być pewne, że ich dane nie zaginęły i wszystkie ich składki zostaną zaksięgowane w pełnej wysokości powiedział Sylwester Rypiński, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład dysponuje pełną wiedzą za jakie osoby i za jaki okres należy sporządzić dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczyć należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym składki do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Stopień skomplikowania procesu weryfikacji i wyliczania składek, które ustalane są na podstawie informacji przekazanych przez płatników oraz w oparciu o bazę świadczeń ZUS sprawia, że wymaga on pełnej automatyzacji. W styczniu 2008 r. zostało uruchomione oprogramowanie, dzięki czemu utworzone zostały dokumenty za styczeń, luty i marzec 1999 r., będące podstawą rozliczenia składek. Dokumenty za kolejne okresy będą sukcesywnie tworzone.

Na początku roku rozpoczęliśmy tworzenie deklaracji rozliczeniowych za styczeń, luty i marzec 1999 r. Dokumenty za kolejne okresy będą tworzone sukcesywnie a natychmiast po utworzeniu dokumentów należne składki będą przekazywane do Otwartych Funduszy Emerytalnych wraz z należnymi odsetkami. Wszystkie panie na pewno będą mieć uzupełnione swoje konta emerytalne zarówno w I jak i II filarze najpóźniej do końca 2008 r. powiedział Sylwester Rypiński, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Brakujące składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych, a w przypadku ubezpieczonych będących członkami OFE, przekazane na ich indywidualne rachunki. W odniesieniu do osób, dla których nie zostaną utworzone dokumenty rozliczeniowe, zostaną przeprowadzone postępowania wyjaśniające przez pracowników ZUS, zgodnie z opracowaną w tym celu przez Zakład procedurą. Na podstawie uzyskanych w tym trybie prawidłowych danych utworzone zostaną dokumenty rozliczeniowe.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS