Czy radca prawny jest podatnikiem?…

Rzeczpospolita , autor: KPT KPT , oprac.: GR

mar 6, 2007


Radca prawny jest podatnikiem

Czynności wykonywane na zlecenie sądu przez radców prawnych podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Nie korzystają one z wyłączenia z ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest bowiem spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust 3 pkt 3 ustawy o VAT dotyczący odpowiedzialności zlecającego za wykonanie czynności przez zleceniobiorcę – uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 28 lutego 2007 r. (nr IP-B1-4407/81/06/I). Nie zgodziła się ona ze stanowiskiem podatnika, że definicja działalności gospodarczej zawarta w polskiej ustawie jest sprzeczna z regulacjami Unii Europejskiej.

Podatnik argumentował bowiem, że z brzmienia VI dyrektywy wynika, że opodatkowaniu podlega

działalność wykonywana niezależnie", a nie, jak przyjęto w polskich przepisach, samodzielnie. Radca prawny występujący z pytaniem zwracał uwagę, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach wyznaczył kryteria interpretacji pojęcia niezależnego prowadzenia działalności. Wynika z nich, że konieczne jest ponoszenie przez podatnika ryzyka ekonomicznego. Warunku tego nie spełniają czynności wykonywane przez radców na zlecenie sądu.

Izba Skarbowa uznała, że stanowisko podatnika nie zasługuje na uwzględnienie. Jej zdaniem organy podatkowe nie są władne do stanowienia prawa, tylko do jego wykonywania. Według izby podnoszone przez podatnika zarzuty odnoszą się do etapu tworzenia prawa.

Więcej Rzeczpospolita.