Zmiany w formule rent

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Fandrejewska , oprac.: GR

lt. 12, 2008

Rzeczpospolita z 12 lutego 2008 r. przedstawia najważniejsze tezy rządowych propozycji zmian w systemie kalkulowania rent. W artykule czytamy m.in.:

ZMIENI SIĘ FORMUŁA RENT

Ubezpieczenia społeczne i renty obliczane będą podobnie jak emerytury. Przyszli renciści będą mogli pracować bez ograniczeń, bez obawy, że stracą swoje świadczenie

Ministerstwo Pracy przedstawiło projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponuje w nim zmianę formuły obliczania rent inwalidzkich. Resort chce, żeby świadczenia osób urodzonych po 1948 roku były liczone podobnie jak emerytury – czyli zależnie od tego, jakiej wysokości były składki odprowadzane przez daną osobę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Im dłużej się pracowało i więcej zarabiało przed chorobą, tym wyższa będzie renta. W obecnie funkcjonującym systemie takiej zależności nie ma.

Dodatkowo ministerstwo proponuje zniesienie wszystkich ograniczeń związanych z pracą inwalidów. Oznacza to, że bez względu na to, ile będą zarabiali, nadal będą mogli otrzymywać świadczenie.

Obie propozycje budzą wątpliwości, choć większość obiekcji specjalistów związana jest ze zmianą sposobu liczenia rent inwalidzkich. Wysokość świadczenia dla osoby niezdolnej do pracy w wyniku choroby będzie ustalana w kilku etapach. Najpierw zostanie obliczone, ile dana osoba zebrała dotąd składek emerytalnych, czyli jaką kwotę ma zapisaną na swoim koncie w ZUS oraz jak wysoki ma kapitał początkowy. Jeśli jest członkiem OFE, to dodatkowo zostanie obliczona część, która została do niego przekazana. Tak policzony kapitał rentowy ma zostać podzielony przez lata pracy po
to, by znana była średnia składka.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 lutego 2008 r.