Tysiące rencistów nie dostaną refundacji

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska, Mateusz Rzemek , oprac.: GR

lut 12, 2008


TYSIĄCE RENCISTÓW NIE DOSTANĄ REFUNDACJI

Do tej pory tylko 15 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą wysłało zgłoszenia niezbędne do odzyskania składek.

Największe problemy z refundacją składek na nowych zasadach mają renciści prowadzący działalność gospodarczą. Nieoficjalnie szacuje się, że blisko 30 tys. z nich korzystało dotychczas ze zwolnienia z opłacania składek emerytalno-rentowych. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w PFRON, wynika, że tylko połowa zarejestrowała się w funduszu. Wiele wniosków zawiera jednak błędy, a ich usunięcie zabiera nie tylko czas, ale także szansę na szybkie uzyskanie refundacji za styczeń.

Konieczna rejestracja

– Renciści prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pierwsze należne składki na ubezpieczenia społeczne za styczeń powinni opłacić do 10 lutego, jeżeli działalność tę prowadzą samodzielnie. W związku z tym liczba rozliczających się od początku stycznia na nowych zasadach będzie znana na przełomie marca i kwietnia, gdy spłyną dane
– mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik ZUS.

Rencista nie dostanie refundacji swojej składki emerytalno-rentowej, jeśli nie figuruje w rejestrze PFRON. Jeśli nie zarejestrował się do końca stycznia, nie dostanie refundacji za ten miesiąc. Liczy się data stempla pocztowego na wniosku.

– Nie wyklucza to jednak otrzymania pomocy w tym roku. Jeśli np. zarejestruje się w lutym, to od tego miesiąca będą wypłacane refundacje – mówi Szczepan Wroński, dyrektor Wydziału Dofinansowań i Rynku Pracy w PFRON.

Oczywiście renciści prowadzący działalność mają także prawo – na ogólnych zasadach do uzyskania refundacji składek niepełnosprawnych pracowników, jeśli takich zatrudniają.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 lutego 2008 r.