Liwkidacja starego porfela – przeliczanie rent i emerytur

, autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

lut 12, 2008

Gazeta Prawna z 12 lutego 2008 r. przedstawia szereg problemów związanych z pobieraniem świadczeń emerytalnych i rentowych. W jednym z artykułów czytamy:

KOMU ZUS PRZELICZY EMERYTURĘ LUB RENTĘ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ STAREGO PORTFELA

W marcu 2008 r. ZUS będzie podwyższał świadczenia przyznane w latach 1993-1998 w ramach likwidacji tzw. starego portfela. Będą one przeliczone od kwoty bazowej podniesionej do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania. Świadczenia, których wypłata będzie w tym czasie wstrzymana, będą przeliczane w późniejszym czasie, tj. z chwilą wznowienia ich wypłaty.

Czy podwyższenie będzie jednorazowe?

Urodziłam się w 1940 roku. W lipcu 1994 r. ZUS przyznał mi wcześniejszą emeryturę. Była obliczona od kwoty bazowej wynoszącej 93 proc. Miałam już przeliczaną w ubiegłym roku emeryturę od 94,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Czy przeliczenie, które nastąpi w tym roku, będzie ostatnie?

TAK

Przeliczanie emerytur i rent jest konieczne z uwagi na zastosowanie przy ustalaniu ich wysokości (w latach 1993-1998) kwoty bazowej niższej niż 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższanie emerytur i rent rozpoczęto w 2005 roku. Najpierw (od 1 marca 2005 r. i od 1 marca 2006 r.) ZUS przeliczył emerytury i renty dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1930 r. Następnie od 1 marca 2007 r. pierwszą część podwyżki otrzymały osoby urodzone po 31 grudnia 1929 r., a więc także pani. Świadczenia zostały wówczas obliczone od 94,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dacie przyznania świadczenia. Kolejne podwyżki miały następować stopniowo w latach 2008-2010. Jednakże wskutek nowelizacji ustawy emerytalnej od 1 stycznia 2008 r. emeryci i renciści urodzeni po 31 grudnia 1929 r. będą mieli przeliczone od 1 marca 2008 r. świadczenie od 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z daty jego przyznania.

Powinna też pani wiedzieć, że ZUS zwaloryzuje ustaloną kwotę emerytury, uwzględniając wszystkie waloryzacje, jakie miały miejsce po przyznaniu świadczenia w lipcu 1994 r. a przed 1 marca 2008 r.

Czy rencista dostanie wyrównanie od 1995 roku?

W1995 roku otrzymałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wiem, że w marcu będzie ona przeliczana od 100 proc. kwoty bazowej. Czy oznacza to, że dostanę wyrównanie od 1995 roku?

NIE
Renta w podwyższonej wysokości IG będzie przysługiwała od 1 marca 2008 r. W związku z przeliczeniem renty od kwoty bazowej wynoszącej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania, nie będzie pani przysługiwało wyrównanie od 1995 roku.

Wyjaśnić trzeba, że obliczona na nowo renta będzie podlegała podwyższeniu w ramach waloryzacji przypadających do dnia, od którego przysługuje prawo do świadczenia w przeliczonej wysokości.

Więcej w Gazecie Prawnej z 12 lutego 2008 r.