Do końca 2009 r. – zmiany kodów PKD

Rzeczpospolita , autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

lt. 12, 2008

Rzeczpospolita z 12 lutego bardzo szczegółowo przedstawia zmiany kodów PKD. W artykule czytamy m.in.:

WSZYSTKIE FIRMY DO KOŃCA 2009 ROKU DOSTANĄ NOWE KODY PKD

Niektórzy przedsiębiorcy dostają nowe kody już od 1 stycznia 2008 r. Większość firm zmieni je po 1 lipca, sukcesywnie w ciągu dwóch lat.

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności znana pod nazwą PKD 2007. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy będą mieli nowe kody PKD.

Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885). Weszło ono w życie 1 stycznia 2008 r. i przewiduje, że operacja zmiany kodów wszystkich objętych przepisami podmiotów (kody uzyskują nie tylko przedsiębiorcy) nastąpi do końca 2009 r. Zmiany w PKD 2007 w porównaniu z obowiązującą dotychczas wersją PKD 2004 są bardzo duże. Praktycznie działalność wszystkich firm zostanie opisana inaczej niż do tej pory.

Dla nowych podmiotów

Od 1 stycznia przedsiębiorcy podejmujący pierwszy raz działalność gospodarczą (czyli wpisujący się do ewidencji działalności gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego, a także inni) od razu dostają kody zgodne z klasyfikacją PKD 2007. Ale żeby nie mieli problemów ze swoją działalnością w okresie przejściowym, czyli do końca 2009 r, dostają też z urzędu statystycznego kod

PKD 2007 dla już działających

Nowe kody PKD 2007 mogą dostać już dziś także te firmy, które wprawdzie nie zmieniają profilu swojej działalności, ale zgłaszają zmiany istotnych danych dotyczących firmy, czyli tych, które wpisuje się w druk RG-1. W jakich sytuacjach trzeba wystąpić o zmianę wpisu firmy w rejestrze REGON patrz ramka niżej i przykład 2.

Te firmy, które zawężają lub rozszerzają działalność, dostają nowe kody przy okazji zgłaszania zmian do rejestrów patrz przykład 3.

Obecnie żeby uzyskać nowy kod PKD lub jego zmianę, trzeba wypełnić wniosek RG-i (jest dostępny w Internecie zarówno na stronach GUS, jaki urzędów gminnych). Nowe firmy wypełniają taki sam wniosek. W tym wypadku nie ma bowiem podziału na druki dla tych, którzy zaczynają działalność, i na druki aktualizacyjne.

Od lipca czekaj na informacją z GUS

Firmy, w których nic się obecnie nie zmienia, mają jeszcze trochę czasu na zmianę kodu PKD. Przeklasyfikowanie
działalności takich podmiotów rozpocznie się od 1 lipca 2008 r. i
będzie trwało do 31 grudnia 2009 r.

Kiedy niezbędna zmiana numeru

Jeżeli w firmie zmieniają się niektóre dane, nie można zapomnieć o wypełnieniu druku RG-1 i przekazaniu go do wojewódzkiego urzędu statystycznego. Dzieje się tak wtedy, gdy zmienia się:

– adres siedziby firmy (ten, pod którym działa organ zarządzający lub adres wskazany przez osobę fizyczną), a także adres zamieszkania i adres dla korespondencji,

nazwa przedsiębiorcy,

nazwisko osoby fizycznej prowadzącej firmę (np. po zawarciu małżeństwa),

adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

forma prawna firmy (np. ze spółki z o.o. w akcyjną),

udział własności w kapitale firmy,

wykonywana działalność,

stan aktywności prawnej i ekonomicznej firmy (w budowie, w upadku, w likwidacji, działalność zawieszona itp.).

Gdzie szukać pomocy

Ponieważ życie jednak jest znacznie bardzie skomplikowane niż najdokładniejsza nawet klasyfikacja, to wielu przedsiębiorców będzie miało problemy ze znalezieniem odpowiedniego kodu. Dlatego nie zawsze wystarczy nawet dokładne przeczytanie rozporządzenia. Pomocy można szukać w wojewódzkich urzędach statystycznych i w GUS, a także w urzędach gmin. – GUS organizował dla gminnych urzędników szkolenia i przekazał w nich informacje dotyczące zmiany w PKD – mówi Wiesław Łagodziński, rzecznik prasowy GUS.

Warto też skorzystać z konsultacji telefonicznych i e-mailowych. W tym celu w ramce podajemy numery telefonów i e-maili do wojewódzkich centrów informacji.

Wiele Informacji dotyczących nowego systemu znaleźć można też na stronie Internetowej GUS pod adresem: www.stat.gov.pl/klasyfikacje/ pkd07/pkd. 07.htm.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 lutego 2008 r.